Laitumet ovat loppukesällä ehtyneet monilla tiloilla. Lisäruokinta on tarpeen niin emoille kuin vasikoillekin. Jos emojen maidontuotannon halutaan jatkuvan, pitää rehun olla melko hyvälaatuista eli D-arvon yli 630. Jos taas emojen on tarkoituskin mennä umpeen, voi rehu olla heikompilaatuista.

Vasikoille pitää viimeistään nyt varmistaa lisäruoka niin korsirehun kuin väkirehunkin muodossa. Jos laitumet ovat ehtyneet, kannattaa myös miettiä vasikoiden varhaisempaa vieroitusta. Vasikat kasvavat paremmin kasvattamossa kuin kuivalla laitumella.

Vasikoiden väkirehuun totuttamisella on monia etuja. Kun vasikat loppukesällä saavat emotilalla väkirehua, emotila hyötyy lisäkasvun tuomista kiloista. Loppukasvattaja hyötyy hyvästä vasikasta ja keskeytymättömästä kasvusta.

Vasikoiden kokemaa vieroitusstressiä voi vähentää viimevuosina yleistyneellä kaksivaihevieroituksella, eli ns. läppävierotuksella. Kun vasikat on vierotettu, emot voivat vielä palata laitumelle. Tässä vaiheessa emot voidaan ryhmitellä kuntoluokan mukaan ja kunnostus aloittaa jo laitumella – vaihtoehtoisesti kunnostettavat emot voi jättää jo tässä vaiheessa kasvattamoon.

Viimeistään siinä vaiheessa, kun emot palaavat laitumelta kasvattamoon, ne pitää kuntoluokittaa ja ryhmitellä kuntoluokan mukaisesti. Tämän jälkeen ruokintasuunnitelma tehdään ryhmälle kuntoluokan mukaan.

Järjestämme syyskuun emolehmätilan tietoiskun 6.9.2019. Liity linjoille - saat tarkempia vinkkejä emolehmätilan onnistuneeseen syksyyn!