Ruokinta ja palvelut

20170817 farm uusitalo 1484 semikirkas

Olemme tiiviisti mukana sopimustuottajiemme tuotannon kehittämisessä ja tilojen kannattavuuden parantamisessa. Sianlihantuottajille tarjolla on Optipossu- ja naudanlihantuottajille Laatusonni-kehitysohjelmat. Molemmat ohjelmat tähtäävät taloudellisen tuloksen ja laadun parantamiseen koko ketjussa. Myös broileripuolella neuvontatiimi tekee tiivistä yhteistyötä sopimustuottajien kanssa.

Tärkeä osa tilan tuotantoa on ruokinta. Tarjoamme sopimustuottajillemme ruokinnan suunnittelu- ja optimointipalveluita. Ruokinta suunnitellaan yhdessä tilan kanssa siten, että tilan omat raaka-aineet ja mahdollisuudet pystytään hyödyntämään mahdollisimman tehokkaasti – ja siten että paras tulos saavutetaan.

Tutustu tarkemmin palveluihimme!