Laatusonni

Laatusonni–kehitysohjelma on räätälöity tukemaan lihanauta- ja emolehmätilojen kehitystä.

Laatusonnin avulla tuotannon kannalta keskeiset tekijät
on helppo yhdistää toimivaksi kokonaisuudeksi ja
tilakohtaisten päiväkasvu- ja teuraspainotavoitteiden
seuraaminen ja saavuttaminen on suunnitelman
mukaista.

1. Seuraa eläinten kasvua selkeillä Laatusonni-tuotantoraporteilla

Laatusonni–kehitysohjelmassa mukana olevat tilat saavat neljän kuukauden välein selkeän tuotantoraportin, josta on helposti luettavissa miten välitys- ja teuraseläimet ovat kasvaneet. Raportit tallentuvat Sinetti–järjestelmään ja ovat käytettävissä aina tarvittaessa.

TUOTANTORAPORTISTA NÄET:
• eläinkohtaisen päiväkasvun
• sonnien päivittäisen lihantuoton euroina
• teuraspainojen jakauman
• luokittumisen
• vertailun muihin Laatusonni–tiloihin

2. Hyvä tuotantoympäristö - hyvinvoivat eläimet 

Hyvässä tuotantoympäristössä eläimet pysyvät terveinä ja kasvavat hyvin. Tuotantoneuvojamme tekee Laatusonni-tiloille olosuhdekartoituksen, jonka perusteella määritellään mahdolliset kehittämistarpeet ja laaditaan tilan olosuhteisiin
sopiva toimenpidesuunnitelma.

3. Oikealla ruokinnalla parhaat kasvutulokset 

Oikeanlainen ruokinta on avain parhaaseen kasvuun ja tilan hyvään taloudelliseen tulokseen. Rehuanalyysit ja ruokintasuunnitelmat kuuluvat aina Laatusonni-kehitysohjelmaan.

Rehuanalyysien pohjalta eläintesi ruokinta voidaan suunnitella optimaaliselle tasolle.

4. Terve eläin takaa parhaat tuotantotulokset 

Terve eläin tuottaa parhaiten. Ennaltaehkäisevällä terveydenhuollolla varmistetaan eläinten hyvinvointi ja terveys, sekä vähennetään sairastumisriskiä.

Suunnitelmallisen tautihallinnan avulla lääkkeiden käyttötarve voidaan pitää alhaisena. Naudanlihantuotantoon erikoistunut terveydenhuoltoeläinlääkäri on Laatusonni–tilojen käytettävissä. Tilakohtaisen tarpeen mukaan eläinlääkäriltä saa apua terveydenhuoltoasioissa, tautiongelmaselvityksissä ja tarttuvien tautien ennaltaehkäisyn suunnittelussa.

Kysy lisää Laatusonni-ohjelmasta alueesi aluevastaavalta!