Etelä-Savossa Sulkavalla Visa ja Karoliina Sorjonen rakensivat pari vuotta sitten uudet kasvattamot niin juotto- kuin teinivasikoillekin. Tavoitteena oli parantaa vasikkaterveyttä ja keventää työtä. 

Visan vanhemmat, Jukka ja Tuula, siirtyivät vuosituhannen vaihteessa maidontuotannosta naudanlihantuottajiksi. Kymmenisen vuotta sitten he rakensivat kasvattamon viidellesadalle sonnille ja juottotilat saneerattiin kevyesti vanhaan navettaan. Alkukasvattamo oli erittäin työläs ja vasikat sairastivat paljon.

Kaksi vuotta sitten Visa rakensi uuden 180 ternin juotto-osaston ja 400 eläimen teinikasvattamon. Juottamoon tuli kuusi identtistä osastoa suljetun käytävän kahdelle puolen.

Ensimmäisen vuoden aikana lääkittiin juottamossa 7 % vasikoista ja toisen vuoden luvuksi tullee 5 %, jos mitään suurta epidemiaa ei tule. Vähäiset hoidot eivät korreloi korkeaan kuolleisuuteen, vaan juottokaudella kuolleisuus on ollut alle 2 % ja teineillä matalampi. Miten näihin lukuihin on päästy?

Tunnin työ aamuin illoin  


Juottamoon tuli kuusi identtistä osastoa suljetun käytävän kahdelle puolen.

Jokaisessa osastossa on tilaa 30 vasikalle. Makuualuetta on 2 neliötä vasikkaa kohti ja kokonaistilaa 2,7 neliöitä. Etuosassa oleva ruokinta-alue on 50 cm ylempänä. Toisella seinällä on keskuslämmityspatterit. Lämpöä tuotetaan sekä öljyllä että maalämmöllä.

Ruokinta-alueen ritilä kastellaan ja kolataan puhtaaksi kahdesti päivässä. Visa toteaa sen olevan hyvä tilanne myös vasikoitten tarkkailuun. Kun karsinaan menee, vasikat lähtevät liikkeelle ja aktiivisuudesta voi tehdä hyvin havaintoja. Eikä kuuden osaston puhdistamiseen mene kuin tunti aamuin illoin. Muuta hoitotyötä ei osastoissa juuri ole, kun uudet vasikat ovat lähteneet juomaan. Kuivitus tapahtuu tarpeen mukaan kerran tai pari viikossa ja kuivikkeena käytetään vain turvetta.

 
Makuualueen kuivikkeena käytettävä turve pitää ritilät paremmin puhtaana.

Hyvää ja säästämättä

Ruokinta on yksikertainen. Valion Startti taloutta, Primo Kasvatus 1:stä ja heinää, kaikkia vapaasti. Juoma annostellaan Vasikka-Masterilla. Juomamäärä on ensimmäiset 15 päivää 10 litraa ja seuraavat 20 päivää 9 litraa. Sen jälkeen alkaa vierotus ja 60 päivän kohdalla juoma loppuu. Samalla väkirehun kulutus kasvaa. Juomarehun kulutus vasikkaa kohti on noin 40 kg.

 
Vasikat saavat kaikkea vapaasti.

Juottolaitteessa on hapanjuoman valmistus automatisoitu. Kun kone havaitsee, että säiliö on tyhjä, se ottaa 50 l lämmintä vettä ja koko isomman satsin happomäärän. Juoma-asemille menevät letkut sulkeutuvat ja väkevä happoliuos kierrätetään paineella linjastossa. Tämän jälkeen otetaan lisää vettä ja juomajauhe. Kun ne on sekoitettu, juomaa kierrätetään paineella putkistossa, jotta sinne ei jää väkevää liuosta. Tämän jälkeen juoma-asemien letkut avautuvat ja juomaa lähdetään kierrättämään alipaineella. Nyt kerralla tehdään 250 litran annos ja laitteisto tekee sen automaattisesti neljästi päivässä.

Juomarehusta ja sen kulutuksesta Visa toteaa yksinkertaisesti, että siitä ei saa säästää. Hyvää rehua ja runsaasti, niin vasikat kasvavat hyvin ja pysyvät paremmin terveinä.

 
Sekoituslaitteisto hoitaa 250 litran annoksen hapanjuomaa automaattisesti

Rutiinina vasikoiden terveystarkastukset ja osastojen pesut

Tila keräilee noin puolet vasikoista itse. Yksi osasto täytetään viikossa tai korkeintaan kahdessa. Sen jälkeen uusia vasikoita ei osastoon laiteta. Kun omassa keräilyssä on välillä ruuhkaa, on osastoon jouduttu ottamaan välillä muutama vasikka enemmän. 32 vasikkaa menee vielä jotenkuten, mutta 35 on ehdottomasti liikaa.

Kun osasto on suljettu, eläinlääkäri kutsutaan paikalle ja vasikat nupoutetaan. Samalla tehdään terveystarkastus ja mahdolliset napa- tai niveltulehdukset lääkitään. Napatulehduksia on hyvin tarkkaan yhdellä kolmestakymmenestä vasikasta. Jos yhdessä ryhmässä ei ole ainoatakaan, niin seuraavassa on yksi tai kaksi, mutta ei enempää.

Vasikat ovat osastossa viikon tai korkeintaan kaksi juoton loppumisen jälkeen. Sen jälkeen osasto tyhjennetään ja pestään hyvin. Osaston annetaan kuivua viikon ajan ja lopuksi osasto käsitellään kuivadesinfiointiaineella.

Teinikasvattamossa on suuret karsinat. Molemmin puolin ruokintapöytää on keskellä pienemmät ja laidoilla suuremmat karsinat. Vasikkaryhmät tulevat kasvattamon keskellä olevaan karsinaan ja niistä ne siirtyvät laidalla olevaan karsinaan, joihin jokaiseen mahtuu kolme ryhmää.

Teinikasvattamo on suunniteltu viileäksi, mutta ei kylmäksi. Navetassa on korkea ilmatila ja luonnollinen ilmanvaihto.
 

Teineille on suunniteltu oma seosrehu, mutta silti nuorimmat saavat väkirehutäydennyksen.

Reseptinä hyvät olosuhteet ja ruokinta 

Vasikoiden hyvän terveystilanteen Visa ajattelee johtuvan sekä hyvistä olosuhteista että ruokinnasta. Juotto-osastossa on niin makuu- kuin ilmatilaakin. Makuualueen takaosassa korkeutta on 4,2 metriä ja ruokinta-alueella 7,4 metriä. Suuri ilmatila pitää tietysti myös lämmittää, mutta silti se on tärkeä.

Kun juottamon taukotilassa kysyin, mitä Visa tällä kokemuksella muuttaisi niin hän meni mietteliääksi.

"Ei, mitään muutettavaa juottamossa ei tule mieleen."