Vieroitus stressaa myös emoa, ja karjankasvattajaakin. Vasikka sopeutuu vieroitukseen noin viikossa, mutta kaikkiaan vieroituksesta toipuminen vie aikaa pari viikkoa.

Vieroitusstresin vähentämiskeinoja

Nyt kun pihvivasikoiden vieroitusaika on käsillä, on hyvä pysähtyä miettimään, miten omalla tilalla voi kehittää vieroitusprosessia. Vasikan vieroitusstressiä voi vähentää mm. totuttamalla vasikka vieroituksen jälkeiseen ruokintaan, juomakuppeihin ja paikkaan, jossa vieroitus tapahtuu.

Vieroitusstressiä voi vähentää myös mukailemalla luonnossa vähitellen tapahtuvaa vieroitusta. Kaksivaihevieroituksen avulla vieroitus voidaan toteuttaa mukaillen luonnossa tapahtuvaa vieroitusta. Nenäläpän avulla toteutetussa kaksivaihevieroituksessa vasikoille asennetaan vieroituksen ensimmäisessä vaiheessa nenäläppä, joka estää tehokkaasti vasikoiden imemisyritykset. Nenäläpän kiinnityksen jälkeen vasikat päästetään takaisin emojensa luo alle viikon pituiseksi ajaksi. Vasikat saavat edelleen nauttia emonsa luomasta turvasta, mutta niiden on samalla totuteltava vieroituksen jälkeiseen ruokintaan. Kaksivaihevieroituksen toisessa vaiheessa nenäläpät poistetaan vasikoilta ja vasikat erotetaan lopullisesti emoistaan. Kaksivaihevieroitus voidaan toteuttaa myös aitavieroituksena, jolloin kiinteällä aidalla emo ja vasikka erotetaan toisistaan niin, että imemisyritykset eivät onnistu.


Nenäläppä estää vasikan imemisyritykset, muttei muuten häiritse eläintä

Kaksivaihevierotuksella rauhallisempia vasikoita

Kaksivaihevieroituksen avulla vasikat ovat rauhallisempia ja käyttävät enemmän aikaa syömiseen ja lepäämiseen kuin perinteisessä kerralla tapahtuvassa vieroituksessa. Näin voidaan turvata vasikan parempi kasvu ja vähentää alttiutta loukkaantumisille. Tuttu ryhmä ja sen kokoonpano ja emon luoma turva eivät kerralla katoa vasikalta, mikä vähentää myös välillä vieroituksessa esiintyvää vasikan levotonta käyttäytymistä. Vasikat ovat rauhallisempia ja ääntelevät vähemmän. Kaksivaihevieroituksen positiiviset vaikutukset voivat kantaa pitkälle vielä varsinaisen vieroituksen jälkeen, mikä ilmenee vasikoiden hyvänä kasvuna sekä niiden vähäisessä alttiudessa sairastua loppukasvatustilalla.

Kaksivaihevieroitus parantaa eläinten hyvinvointia, mikä on mielestäni tärkeä kriteeri tilan toimintamalleja valitessa. Eläinten hyvinvoinnin edistäminen on myös asia, jota kuluttajat arvostavat.

Tuumaa asiaa oman karjasi kohdalla: Voisiko tilallasi kokeilla kaksivaihevieroitusta?  

 Vasikoiden nenäläppiä on saatavissa esimerkiksi Faban verkkokaupasta:

https://webshop.faba.fi/nenalappa-vasikoiden-vieroitukseen


Kuva Faba 2018 verkkosivut. Vasikoiden nenäläppä.