Nyt ennätyssato on aiheuttanut sen, että ruista on tarjolla todella paljon. Rukiin hinta painunut alas, jopa alle ohran hinnan. Kannattaisiko ruista siis ostaa sikojen rehuksi, varsinkin jos ohran sato jäi heikoksi?

Perinteisesti on ajateltu, ettei ruis ole sialle sopiva rehuvilja, koska maittavuus on heikko, sulavuus huono ja kaiken kukkuraksi torajyväsaastunnan riski on ollut muita viljalajeja korkeampi. Suomalaisten ruokintakokeiden pohjalta on asetettu käytölle rajoituksia, mm. alle 25-kiloisille porsaille ja imettäville emakoille ei ruista ole suositeltu ollenkaan.

Uudet lajikkeet sopivat paremmin

Viime vuosina rukiin käyttö sikojen rehuna on kuitenkin yleistynyt mm. Saksassa, Tanskassa ja Baltiassa. Kustannustehokkuuden lisäksi rukiilla on havaittu olevan etuja etenkin emakoiden ruokinnassa sekä lihasikojen loppukasvatuksessa. Uudet hybridilajikkeet ovat erittäin satoisia ja niiden kohdalla maku ei enää ole rajoitteena, kuten vanhoilla ruislajikkeilla. Ruokintakokeissa on saatu kannustavia tuloksia, vaikka käyttömäärät ovat olleet kohtuullisen korkeita:

Rukiin maksimikäyttömäärä

Eläinryhmä % seoksesta
Tiineet emakot 25
Imettävät emakot 25
Vier. porsaat 9 - 15 kg 20
Vier. porsaat 15 - 30 kg 20
Lihasiat 30 - 55 kg 30
Lihasiat 55 - 110 kg 40

Lähde: Vilomix

Vehnään verrattuna rukiilla on korkeampi kuitupitoisuus, josta on hyötyä emakoiden ja miksei myös isojen lihasikojen kasvatuksessa. Ruis ylläpitää hyvin kylläisyyden tunnetta, jolloin sikojen on tutkimuksissa havaittu olevan rauhallisempia ruokintojen välillä. Rukiilla on myös positiivinen vaikutus mahan ja suoliston terveyteen.

Laatu ratkaisee rukiissakin

Rukiin käytössä ”peikkona” on torajyvä, jonka tuottama toksiini on hyvin voimakas. Kannattaa siis tarkistaa erän laatu ennen hankintaa! Samoin vilja-analyysi kannattaa teettää ruokintasuunnitelman pohjaksi. Rehutaulukoiden mukaan ruis on energia-arvoltaan ja raakavalkuaispitoisuudeltaan hyvän ohran veroista, mutta valkuaisen sulavuus on hieman heikompi kuin ohralla.

Hybridiruis on potentiaalinen syyskylvöinen rehuvilja, ja miksei ruisvehnäkin

Hyvän satoisuuden ja hyvän typenkäyttökyvyn takia hybridiruis on lupaava kandidaatti syyskylvöiseksi rehuviljalajiksi. Ainakin viime vuosina syysviljat ovat menestyneet hyvin ja puolustaneet paikkaansa viljelykierrossa. Sikatilan kannalta tasata sääriskejä ja työpiikkejä niin, että osa peltoalasta kylvetään syksyllä.

Rukiin ohella ruisvehnä on vaihtoehto, jota muutamat HKScanin sikatuottajat kylvivät viime syksynä. Ruisvehnän satotasosta ja laadusta saamme tietoa piakkoin, ja suunnitteilla on ruokintatesti sen käytöstä lihasioille.