Ruokinnan suunnittelu ja optimointi

Tarjoamme asiantuntevaa ruokinnan suunnittelua ja optimointia.

Optimointi on ajankohtaista syksyllä satokauden vaihtuessa, sillä sikojen rehuseoksen merkittävin raaka-aine on kotoiset viljat. Seosresepti optimoidaan uudelleen huomioiden viljojen analysoitu laatu ja muiden raaka-aineiden koostumus. Optimointiohjelma huomioi myös raaka-aineiden hinnat, eli etsii tuotannon kannalta edullisimman hinnan. Ruokintasuunnitelmaan saadaan myös rehubudjetti, josta nähdään raaka-aineiden kulutusennusteet.

Uusi laskelma kannattaa tehdä myös, jos ruokintaan halutaan mukaan uusi raaka-aine. Reseptipäivityksen yhteydessä syötetään ruokkijan tietokoneelle myös viljojen ja tarpeen mukaan täydennysrehujen tuoreimmat ravintoarvot. Asiantuntijoillamme aina käytettävissä ajantasaiset tiedot sivutuoterehujen ravintoarvoista. Tuottajan rutiineihin kuuluu tallentaa ruokkijalle rahtikirjasta toimituseräkohtainen sivutuoteliemen kuiva-ainepitoisuus.

Kotiseoksen ravintoainekoostumus on hyvä tarkistaa aika ajoin, etenkin isompien reseptimuutosten yhteydessä ottamalla valmiista rehuseoksesta näytteitä. Liemiruokinnassa rinnakkaisnäytteiden avulla saadaan selvitettyä myös sekoituksen tasaisuus ja että rehuseos on samanlaista linjaston eri osissa.

Kysy lisää palvelusta:
- Mikko Jokipii, p. 050 572 9357, mikko.jokipii@hkscan.com
- Riitta Pietilä, p. 050 413 1474, riitta.pietila@hkscan.com