Broilerikanalassa jokaisella erätauolla tehtävä pesu ja desinfiointi on erittäin tärkeä osa lintujen kasvatusta. Pesun tehtävänä on irrottaa kaikki orgaaninen lika kanalan pinnoilta ja laitteista. Kuitenkin ennen pesuvaiheeseen siirtymistä on aina suoritettava tilojen ja välineistön huolellinen mekaaninen puhdistus (harjaus, paineilmapuhallus). Jos pinnoille ei tehdä mekaanista puhdistusta ja pesua, mahdolliset taudinaiheuttajat selviävät likakerrosten alla suojassa desinfektioaineilta. Mekaaninen puhdistus ja pesu on tehtävä aina myös eteis-/sosiaalitiloissa, kuten myös kaikille kasvattamon laitteille: rehukupeille, juomalinjoille ja -kupeille, ilmanvaihtoluukuille ja -hormeille ja kaikille hoidossa käytettäville laitteille ja välineille.

Pesussa käytetään painepesuria ja kuumaa (60 °C) vettä, sekä mielellään myös likaa irrottavaa pesuainetta. Mikäli riittävän kuumaa vettä ei ole saatavilla, tulee käyttää pesuainetta. 60 °C:ta kuumemman veden käyttö ei ole suositeltavaa, koska se saattaa polttaa valkuaisen pintoihin kiinni ja siten heikentää pesutulosta.

Pesujärjestys on ylhäältä alaspäin eli katto ensin ja lattia viimeiseksi. Rehukupit ja muut rehulaitteet tyhjennetään huolellisesti rehusta ennen pesua. Tarvittaessa laitteet puretaan mahdollisuuksien mukaan osiin puhdistusta ja pesua varten. Juomavesilinjat on pesun lisäksi hyvä desinfioida jokaisella erätauolla, koska vesiputkiin kerääntyy limakerros (biofilmi), jossa voi kasvaa mm. bakteereja (mm. klostridit). Tämä huonontaa veden laatua ja voi myös heikentää nippalinjaston toimintaa.

Ennen pintojen desinfiointia tulee hallin olla hyvin kuivunut, jotta desinfiointiaine ei laimene ja sitä kautta sen teho heikkene rakenteiden pinnoilla olevaan kosteuteen. Muutenkin hyvä kuivatus jo itsessään on tappavaa monille taudinaiheuttajille.

Miten sitten valita ne sopivat aineet omaan kanalaan? Eri desinfiointiaineita ei koskaan tulisi sekoittaa keskenään ja kasvattamo tulisi aina yhden erätauon aikana desinfioida mielellään vain yhtä ainetta käyttäen. Toisaalta desinfiointiainetta (vaikuttavaa ainetta) on hyvä vaihtaa silloin tällöin kasvatuserien välillä.

Liikkeellä on nykyään monenlaisia kauppamiehiä ja pelkkään myyjän sanaan ei aina kannata luottaa. Uutta desinfiointiainetta hankittaessa tulee myyjältä aina pyytää tutkimustiedot aineen tehosta, käyttöturvallisuustiedote sekä suomenkielinen ohje sen käytöstä (pitoisuus, vaikutusaika) ja mahdolliset haittavaikutukset materiaaleihin, kuten syövyttävyys. Kun puhutaan kanalan desinfiointiaineista olisi tärkeää, että aineen teho olisi tutkittu yleisimpiä lintuviruksia sekä myös mm. salmonellaa, kampylobakteeria ja kolibakteeria vastaan. Helpointa on tietysti käyttää yleisesti tunnettuja ja hyväksi havaittuja desinfiointiaineita, jotka sisältävät vaikuttavilta aineiltaan esimerkiksi glutaraldehydiä (Parvocide H Plus, Incimaxx T, Mida San 309 jne.). Alkueläinkokkideja vastaan tehoava, tällä hetkellä markkinoilla oleva desinfiointiaine, on Neopredisan. Tarvittaessa me alkutuotannossa myös autamme tuotteen tehon ja turvallisuuden selvityksessä.

Hieman jo vanha, mutta yhä pääperiaatteiltaan toimiva artikkeli desinfektioaineista löytyy ETT ry:n kirjoittamana Siipikarjaliiton sivuilta.

Muistathan, että tuottajalla on omavalvonnassaan oltava kirjanpito käyttämistään pesu-, desinfiointi- ja tuholaistorjunta-aineista. Tähän löytyvät helposti täytettävät kohdat esimerkiksi pahvisesta kanalapäiväkirjasta. Käytettävien aineiden käyttö- ja turvallisuusohjeita tulee aina noudattaa ja tarvittaessa käyttää suojavarusteita, jotka suojaavat käytettävien aineiden haittavaikutuksilta. Varusteet pestään ja desinfioidaan käytön jälkeen. Jos tilalla käytetään ulkopuolista pesijää, tuottaja huolehtii, että pesu ja desinfiointi tehdään asianmukaisesti ja että pesutulos on hyvä.

 
Jos painepesuriin ei saada riittävän kuumaa vettä, käytetään pesuainetta.