Idea rehutehtaasta oli lähtöisin omistajilta, jotka totesivat että rehutehtaalle on tarvetta. Omistajia on neljä ja heillä kaikilla on tarvetta rehuille omaan käyttöön. Tehdasta suunnitellessa rakennuttaja valittiin niin, että se pystyy hoitamaan tehtaan ”avaimet käteen” -periaatteella. Avajaispäivänä 27.9.2016 tehdas oli sovitusti käyttövalmiina.

Tehdas pyörii kolmessa vuorossa ja työntekijöitä on kymmenen henkilöä. Organisaatio on
siis kevyt ja näin kaikki toimenpiteet päätökset on helppo tehdä. Tehtaalla on jo suunnitteluvaiheessa otettu huomioon kapasiteetti, joka mahdollistaa sian-, kanan- ja broilerirehun teon. Omistajilla itsellään oli tarve tehtaan käynnistyessä kanan ja sian rehuille.

Tehtaan kasvua suunnitellaan maltillisesti ja kannattavasti. Tällä hetkellä tehdas tekee noin 200 reseptiä. Koska kapasiteettia oli vielä jäljellä, mahdollisti se broilerirehujen valmistamisen.

Agrox on yhteistyössä HKScanin asiantuntijoiden kanssa suunnitellut broilereille rehun, jota on nyt kehitelty tämän vuoden keväästä asti. Yhteistyötilalla on neljäs teuraserä menossa Agroxin rehuilla. Kehitystyö on tehty tiiviissä yhteistyössä tilan ja HKScanin asiantuntijoiden kanssa.

Tehtaan henkilökunta kiittää HKScania ja Kössin tilaa hyvästä yhteistyöstä ja jatkaa innolla rehujen kehittämistä!


Kuvassa vasemmalta alkaen Agroxin henkilökuntaa: Piia Hänninen, Antti Pusa, Terhi Penttilä ja Lasse Axberg.