Sonni on astutuskaudella emolehmätilan tärkein työntekijä, HKScanin emolehmäneuvoja Päivi Anttila kuvaa. Siihen nähden yllättävän moni toimii asiassa melko spontaanisti: kesäkuussa havahdutaan sonnin tarpeeseen, ja sitten ostetaan melkein mikä tahansa eläin.

”Emolehmätilan talous lepää sen varassa, että sonni pystyy tiineyttämään lehmät astutuskaudella. Jalostusarvoltaan hyvä sonni vie karjan kehitystä oikeaan suuntaan, jos jälkeläisiä jätetään uudistuseläimiksi”, Anttila sanoo.

Anttila aloitti työt HKScanilla tammikuussa 2021. Tätä ennen hän työskenteli viimeiset kymmenen vuotta emolehmäkarjojen jalostusasiantuntijana Faballa. Osa hänen
työtään oli arvostella HKScanin puhdasrotukasvattamon eläimet ja auttaa asiakkaita sonnien valinnassa.

Valitse sonni käytön mukaan

Sonnin valintaan kannattaa perehtyä huolella. Lähtökohtana on oman karjan tarpeet ja tavoitteet eli se, minkälaisia vasikoita haluaa tuottaa ja mihin käyttötarkoitukseen.

Välitysvasikoiden isäksi hankittavan sonnin valinnassa painotetaan teurasominaisuuksia. Jos sonnilta halutaan uudistuseläimiä omaan karjaan, korostuvat sen periyttämät emo-ominaisuudet: maidontuotanto, poikimisten helppous,
luonne ja rakenne. Ja jos sonni hankitaan erityisesti hiehoja tiineyttämään, syntymäpainoindeksi ja sutjakka rakenne ovat valinnassa tärkeimmät kriteerit.

Rotuvalinnat ovat pitkälti mieltymys- ja managementkysymyksiä, mutta Anttilalla on muutama peukalosääntö. Risteytysemoilla kannattavinta on käyttää raskaan rodun sonnia, jonka vasikoilla on korkeat vieroituspainot. Hiehosonniksi puolestaan sopivat siroja vasikoita jättävät angus tai limousin.

Indeksit antavat tärkeää tietoa valinnan pohjaksi. Anttila valitsisi hiehoille sonnin, jolla pieni syntymäpainoindeksi yhdistyy hyvään poikimahelppousindeksiin.

”Kun sonnivalinnassa onnistutaan, hiehot poikivat helposti ja ne saadaan hyvin tuotantoon mukaan.”

Huutokaupasta varmuutta 

Anttila on käynyt kevään mittaan ahkerasti HKScanin sonnikasvattamossa MTY Ali-Lekkalan tilalla, jossa puhdasrotuiset sonnit alkavat olla vuoden ikäisiä.
Eläimet on punnittu kuukausittain koko kasvatuskauden ajan. Kaikkien sorkat ja luonne arvostellaan ja ne saavat jalostusarvot ja osaindeksit. Joukon parhaat rakennearvostellaan, niiden selkälihakset ultrataan ja sonneista kuvataan video.

”Parhaat myydään huutokaupassa ja jälkimyyntiinkin jää vielä hyviä sonneja”, Anttila toteaa. ”Sonnihuutokauppaan valituilla eläimillä terveys, rakenne ja luonne ovat kunnossa. Niiden joukosta on turvallista etsiä omaan tarkoitukseen parhaiten sopivaa sonnia.”

Huutokauppa toteutetaan viime vuoden tapaan etänä. Sonnit toimitetaan ostajille mieluiten yhteisillä kuljetuksilla ja heti alkukesästä.

”Siitossonneja ei voi kuljettaa samoilla kyydeillä muiden eläinten kanssa tautiriskien vuoksi. Lisäksi kasvattamossa eläinten loukkaantumisriski kasvaa, kun ne alkavat
mitellä voimiaan. Toivon, että ostajat valmistautuvat vastaanottamaan uudet sonninsa viimeistään, kun laidunkausi alkaa.”

Kuva: Johanna Jahkola

Juttu on julkaistu alun perin Kotitilalta-lehdessä 01/2021.

Tutustu HKScanin Sonnihuutokaupan tarjontaan: www.hkscanagri.fi/sonnihuutokauppa