Ensin lähtivät emolehmät vuonna 2015. Kahden eri polven lintujen hoitaminen vaati kuitenkin paljon työtä ja myös työntekijöitä tarvittiin, jotta homma tilalla sujuisi. Keskittyminen broilerkasvatukseen oli ollut ajatuksen tasolla jo jonkun aikaa, sillä kahden erilaisen tuotannon kehittäminen ei ollut enää kannattavaa.

Vuoden 2017 syksyllä Tyykilät kävivät aiheesta ensimmäiset keskustelut Seikolan Jarmon kanssa. Kun viimeiset broileremot olivat lähteneet marraskuussa 2018, alkoi hallien pesut sekä ritilöiden, pesien ja laitteistojen purkutyöt. Samaan aikaan rakennettiin lämpökeskusta ja pyydettiin tarjouksia broilerihallin laitteistoista.

Kävin yhdessä Dava Foodsin Timo Keppolan kanssa tilalla joulukuussa katsomassa, mitä muutoksia laitteistoihin tarvittaisiin siirryttäessä emoista broilerin kasvatukseen. Hallit olivat hyvässä kunnossa ja nähtävissä olevat kulumat korjattavissa.

Oman työväen lisäksi muutostöissä tarvittiin yksi ulkopuolinen henkilö sekä sähkö- ja putkimiehiä. Ilmastointilaitteet menivät lähes kaikki vaihtoon, samoin rehu- ja nippalinjat sekä valaistus. Lattiaan tehtiin kevyt paikkaus kuluneempiin kohtiin. Hoitohuoneessa nostettiin lattia ja maalattiin pinnat.

Muutoksia tehtiin myös kulkureitteihin ja piha-alueisiin. Lastausaluetta suurennettiin ja asfaltoitiin teurasautoille sopivammaksi. Ulkoalueiden viimeistely saadaan valmiiksi kesän aikana.


Uusi tie rakennettiin hallin toiselle puolelle. Aiemmin hallissa oli paikat 12 000 emolle, nyt 41 000 broilerille.

Tavoitteena oli saada ensimmäiset untuvikot halleihin 2019 toukokuussa ja aikataulussa pysyttiin, vaikka mutkiakin tuli matkan varrelle. Käynnistyshäiriöiltä vältyttiin, sillä vain joitakin korjattavia teknisiä säätöjä oli. Myös lämpökeskuksessa on ollut poikkeuksellisen vähän ongelmia. Uuden SKOVin ohjaustietokoneen sisältöä on opeteltu koko erän ajan. 

Ensimmäisen erän kasvattamisessa edetään vanhempien hallien tuloksia hyödyntämällä. Erän eläväisyys ja kasvu ovat olleet hyvällä tasolla koko ajan. Ensimmäiset teurastulokset tulevat vasta tämän blogin ilmestymisen aikoihin, mutta parvet näyttävät hyviltä.


Teuvo ja Tuomo uudistetussa hallissa. Teuvo joutui helmikuussa lämpökeskustyömaalla onnettomuuteen ja joutui olemaan käytännön rakennushommista sivussa lähes koko remontin ajan. Silti rakennus valmistui suunnitellussa ajassa.

Tuloksia odotetaan mielenkiinnolla myös siksi, että rakennuksen toiseen osastoon asennettiin 5000 Kelvinin ledilamput ja toiseen osastoon tähän asti suositellut 2700 Kelvinin lamput. Toistaiseksi sinisävyisempien valojen kanssa on mennyt hyvin.

Tyykilöiden mukaan työ on nyt paljon joustavampaa kuin ennen ja on helpompi keskittyä yhden eläinlajin töihin peltotöiden ohella. Kysellessäni, mikä heidän mielestään on ollut hyvä ratkaisu hallin muutostöissä, ykköseksi nousi untuvikkojen vastaanoton järjestäminen vanhan munahuoneen kautta. Huoltotilan lattiankorotuksen ansioista rullakot voidaan tuoda huoltotilaan ja siitä hallin puolelle. Lämpö pysyy sisällä, kun kasvatustilan ulko-ovia ei tarvitse avata. Hallissa myös säilyy puhdas ja ”likainen” pää erikseen.


Työntekijän vaimo maalasi kanalan seinille upeat lintumaalaukset lisäämään viihtyisyyttä.