Sastamalassa toimiva broilerituottaja Jussi Oittinen on onnistunut vähentämään tilansa hiilidioksidipäästöjä noin 350 henkilöauton päästöjen (*) verran vuodessa. Oittinen palkitaan ensimmäistä kertaa Suomessa annetulla HKScanin ympäristöpalkinnolla.

Tuulivoima ja bioenergia laskivat merkittävästi tilan päästöjä

Ympäristöpalkinnon saaneella Jussi Oittisen tilalla suurin osa kanaloiden käyttämästä sähköstä tulee tuulivoimalasta. Tilalla on myös panostettu bioenergian käyttöön lämmityksessä.

”Tilalla on jo pitkään tehty omia energiaratkaisuja ja oltu tiennäyttäjänä muille tuottajille. Investoinnit ovat olleet taloudellisesti kannattavia ja jalat maassa tehtyjä, vaikka ovat aikanaan olleetkin isoja. Investoinnit on lisäksi mitoitettu tilan tarpeeseen ja visio tilan mittakaavasta on koko ajan ollut selkeä”, kertoo HKScanin broilerin hankintapäällikkö Jarmo Seikola.

Oittisen tilalla toisen kiinteistön kanalat lämmitetään puupellettilaitoksella ja kauempana olevalle kiinteistölle Jussi rakennutti heti sukupolvenvaihdoksen jälkeen hakelämpölaitoksen. Siellä poltetaan lähinnä omasta metsästä saatavaa haketta sekä lisäksi broilerin rehun valmistuksen sivutuotteena tehtaalta ylijäävää kauran kuorta. Myös tilan omat viljat kuivataan kuivaamossa näillä uusiutuvilla energian lähteillä.

Tilalla on laskettu, että ilman uusiutuvan energian ratkaisuja tilalla jouduttaisiin käyttämään 300 000 - 400 000 litraa enemmän polttoöljyä ja hiilidioksidipäästöjä muodostuisi noin miljoona kiloa enemmän. Määrä vastaa noin 350 liikenteessä olevan henkilöauton vuotuisia päästöjä (*).

”Oittisen esimerkki kannustaa tiloja mukaan hiilidioksidipäästöjen alennustalkoisiin. Siirtymällä fossiilisista energialähteistä uusiutuviin on mahdollista vaikuttaa merkittävästi päästöihin. HKScan haluaa kehittää koko lihantuotantoketjua yhdessä kotitilojensa kanssa sekä nostaa esille asioita, joita tiloilla jo tehdään ilmaston ja ympäristön eteen ”, taustoittaa HKScanin yritysvastuupäällikkö Tiina Piilo.

HKScanin ympäristötyön painopistealueita ovat energiatehokkuuden parantaminen, kasvihuonekaasujen vähentäminen, vedenkulutuksen ja jätevesien hallinta, materiaalitehokkuus sekä jätteiden käsittely, kierrätys ja hyötykäyttö.

Ympäristöpalkinto luovutettiin Tampereella 

Ympäristöpalkinto luovutettiin 31. tammikuuta Tampereella samassa palkitsemistilaisuudessa vuoden tuottajien kanssa. Palkitsemistilaisuus järjestettiin viime vuoden tavoin Ravinteli Huberissa, joka on tunnettu erikoistumisestaan lihaan ja laadukkaisiin raaka-aineisiin.

Ympäristöpalkinnon tavoitteena on kertoa HKScanin sopimustuotantoketjussa tehdystä erinomaisesta työstä, nostaa esille hyviä esimerkkejä ja osoittaa kunnioitusta ansioituneille kehittäjille ja edelläkävijöille. Ympäristöpalkinto myönnettiin Suomessa ensimmäistä kertaa. 

 


Jussi kertoi kotitilansa tuulienergian käytöstä kesällä Kariniemen videolla.


Toisella videolla Jussi avaa kotitilansa historiaa ja tilan tapaa toimia. 


Palkitsemistilaisuus järjestettiin tammikuun lopussa. Jussi Oittinen on kuvassa vaimonsa Taina Hujo-Oittisen kanssa oikealla. Kuvassa myös vuoden tuottajat vasemmalta luettuna: Mika Tuomola, Eija Tuomola, Jouni, Tuomola, Helena Soranta, Antti Soranta, Hanna Santakangas-Eskola, Pekka Eskola.


(*) henkilöauton vuotuinen päästö on laskettu 18 000 km vuosiajolla ja hiilidioksidin päästöarvo-oletuksena: 160 g / km.

Lue myös:
- Vuoden tuottajista: HKScanin vuoden tuottajat valittu - tunnustusta eläinten hyvinvoinnista ja maatilojen aktiivisesta kehittämisestä
- Ruotsin ympäristöpalkinnosta: HKScans miljöpris till leverantör går till Södergård