Nyt Eläinten terveys ETT ry:n Ruokaketjuhanke 2 -hankkeen tiimoilta Biocheck tulee myös broilerin tuotantopolven tiloille. Tarkoituksena on, että tulevaisuudessa kaikki broileritilat arvioidaan tautisuojauksen osalta käyttäen Biocheckia.

Arvioinnin suorittaa Biocheck-koulutuksen saanut eläinlääkäri tai neuvoja. Koulutuksia on kevään aikana pidetty nyt kahteen kertaan ja yhteensä koulutuksen on käynyt noin 40 henkilöä.

Biocheck-arvioinnissa tautisuojaus eritellään ulkoiseen ja sisäiseen tautisuojaukseen. Ulkoinen tautisuojaus tarkoittaa kaikkea niitä mahdollisia ”tautiuhkia”, jotka tiloille tulevat ulkopuolelta, kuten haittaeläimet, rehukuljetukset, vierailijat. Sisäinen tautisuojaus taas tarkoittaa niitä toimenpiteitä, millä tilan sisäisesti pyritään pitämään eläinten vastustuskyky mahdollisimman hyvänä ja estämään tautien leviäminen osastosta toiseen.

Biocheck-arvointi ei ole tarkastus, eikä arvioinnissa pyritä keinolla millä hyvänsä saamaan mahdollisimman hyviä pisteitä. Tarkoituksena on havaita jokaiselle tilalle yksilölliset tautisuojauksen osa-alueet, joissa pärjätään jo hyvin ja toisaalta myös ne, joissa on vielä parannettavaa.

Säännöllisesti, esimerkiksi vuosittain tehtynä, voidaan tilan oman tautisuojauksen kehittymistä arvioida. Saatuja tuloksia voi verrata kansainväliseen vertailutilojen keskiarvoon ja kun riittävästi on saatu kansallisia tuloksia, myös kansalliseen keskiarvoon.

Tavoitteena on, että ketjumme tiloista neljäsosa, eli noin 20 kpl, olisi kartoitettu tämän vuoden loppuun mennessä. Mikäli haluat, että kartoitus tehdään tilallesi, ole yhteydessä ja sovitaan sopiva ajankohta. Aikaa kartoitukseen menee noin 3 tuntia.