Hyvän säilörehun, D-arvo 680, kanssa 30 % väkirehutaso riittää varmistamaan hyvän kasvun. Kun ajatellaan isoa sonnia, joka syö 10 kg kuiva-ainetta päivässä, olisi 3 kg viljaa riittävä määrä. Tämä tietysti edellyttää kanta-asiaa:

  1. Säilörehu on hyvälaatuista
  2. Säilörehua on riittävästi

Viljoista ohra, hlp yli 62, on mittari, mihin muita viljoja verrataan. Kaurassa on enemmän kuorta ja energiaväkevyys on matalampi. Hyvä kaura, hlp 58, on rehuna hieman kevyen ohran veroista mutta kevyt kaura, hlp alle 50, enää hyvän säilörehun tasoista eli ei siis oikea energiarehu. Vehnässä taas on kuorta vähemmän ja energiaväkevyys on parempi kuin ohrassa. Vehnä-kaura ½-½ vastaa usein ohraa.

Ruis

Ruis on usein unohdettu nautojen ruokinnassa. Energialtaan se on kuitenkin vehnän veroinen. Vanhoissa ruokintasuosituksissa rukiin määrä suositeltiin jätettäväksi 10-20 prosenttiin väkirehun määrästä. Tämä vanha sääntö on nyt romutettu, koska se perustui rukiin heikkoon maittavuuteen ja vanhoissa ruislajikkeissa mahdollisesti olleisiin haitta-aineisiin. Luken ruokintakokeissa lihanaudoille syötettiin ruista sisältävää väkirehua niin, että rukiin osuus kokonaisdieetistä oli 22,5 % eli väkirehusta noin puolet. Kun käytössä oli seosrehuruokinta, mitään ongelmia korkeimmillakaan rukiin käyttötasoilla ei ollut ja kasvu oli kontrollina toimineen ohran veroinen. Rukiin käytön pitää kuitenkin luonnollisesti perustua ruokintasuunnitelmaan.

Nykyiset hintasuhteet kannustavat rukiin käyttöön. Kun ohran, kauran ja vehnän hinnat ovat nyt 300 €/tn luokassa ja ennusteet paljon korkeammalla, on rukiin hinta eri vastaanottopaikoissa 207-227 €/tn. Vain tiukkaan sopimustuotantoon sidottu Fazer tarjoaa hieman enemmän.

Niin hullulta kuin tuntuukin, niin nyt kannattaa kysyä naapurilta täysin ihmisravinnoksi kelpaavaa ruista sonnien ruokintaan. Oikea käyttö varmistetaan ruokintasuunnitelmaa tehtäessä.

 

Kuvituskuva: Kari Kylänpää