Muutaman vuoden tauon jälkeen todettiin Suomessa taas korkeapatogeenista lintuinfluenssaa - helmikuussa 2021 todettiin ensimmäinen korkeapatogeeninen H5N8-lintuinfluenssa siipikarjaksi laskettavilla fasaaneilla yhdessä pitopaikassa Janakkalassa, Kanta-Hämeessä. Sitä ennen sama virus oli jo havaittu fasaanitilan läheisyydessä luonnossa vapaana liikkuvissa fasaaneissa.

Taudin hävittämiseksi lopetetiin yli 6 000 fasaania: noin 5 000 kpl luontoon istutettua fasaania ja noin 1 000 fasaania tarhasta.

Ruokavirasto perusti pitopaikan ympärille kolmen kilometrin suojavyöhykkeen ja kymmenen kilometrin valvontavyöhykkeen. Valvontavyöhykkeen sisäpuolella oli noin 40 harrastelintujen tai -siipikarjan pitopaikkaa. Suojavyöhyke lakkautettiin Janakkalassa 5.3.2021 ja rajoitusvyöhyke 15.3. alkaen Ruokaviraston päätöksellä.

Vaikka todettu taudinpurkaus sijaitsee melko etäällä muista siipikarjatiloista, on se merkittävästi vaikuttanut siipikarjan ja siitä saatavien tuotteiden EU:n ulkopuoliseen, kolmansien maiden vientiin. Vienti EU-maihin (sisämarkkinakauppa) voi jatkua normaalisti kaikista muista kuin rajoitusvyöhykkeen alla olevista alueista.

Myös naapurimaihin (Tanska, Ruotsi) korkeapatogeeninen lintuinfluenssa H5N8 on levinnyt loppu- alkuvuoden aikana luonnonlinnuille, sekä tuotantosiipikarjatilallekin.  Lintuinfluenssaa on todettu kalkkunatiloilla, broileriemotiloilla, broileritilalla, munivilla kanoilla, riistalinnuilla, vankeudessa kasvatetuilla linnuilla ja luonnonvaraisilla linnuilla. Lisäksi on löydetty myös muutamia H5N5-lintuinfluenssatapauksia sekä siipikarjasta, että villilinnuista.

Näissä parvissa lintuinfluenssalle tyypillistä oireilua (hengitystieoireet, hermostolliset oireet) ei ole esiintynyt, vaan ainoana löydöksenä on ollut kohonnut kuolleisuus, joka sekin on ensimmäisten päivien aikana ollut kohtalaisen maltillista.

Tanskan eläinlääkintäviranomainen on 6.11.2020 määrännyt siipikarjan pidettäväksi sisällä tai katetussa tilassa.

Lintuinfluenssatilannetta seurataan Suomessa vuosittaisella seurantaohjelmalla. Joka vuosi Ruokavirastossa tutkitaan pari sataa siipikarjatilaa sekä noin 100 - 150 luonnonvaraista lintua lintuinfluenssan varalta. Lisäksi kaikki lintuinfluenssan tautiepäilyt tutkitaan tartunnan varalta.

Lintuinfluenssariski on edelleen merkittävä koko Suomessa. Tänä vuonna on raportoitu yhteensä 16 H5N8-virustyyppitapausta ja yksi H5N1-tyypin lintuinfluenssatapaus.

Lintuinfluenssaviruksen leviämisen estämiseksi ulkonapitokielto aikaistettiin alkamaan 8.2. ja jatkuu koko maassa 31.5. asti. Myös tämän jälkeen on suositeltu, että siipikarja- ja muut linnut pidetään sisällä, kunnes tautitilanne paranee.

Jatkossakin on erityisen tärkeää tehostaa siipikarjatilojen tautisuojausta lintuinfluenssatartuntojen estämiseksi koko maassa. Hyvä tautisuojaus on paras ja ehkä myös ainoa tapa ennaltaehkäistä siipikarjan ja tarhattujen lintujen lintuinfluenssatartunnat.

Olemme viime aikoina useasti muistuttaneet siipikarjan tuottajille, että nyt on suuri merkitys sillä, että tarkastaa tautisuojauskäytännöt ja huolehtii riittävästä tautisuojauksesta, jotta luonnonvaraisissa linnuissa esiintyvät taudinaiheuttajat eivät pääse suomalaiseen siipikarjaan. Myös näytteet ovat lähetetty siipikarjantiloilta tutkittavasti Ruokavirastoon, kun tilalla on esiintynyt korkeampi kuolleisuus, ja kaikista näytteistä on tutkittu AI/ND:n varalta.

Kaikilla tiloilla on tilatason toimintaohjeet vakavassa tautiepäilyssä. Mikäli linnuissa esiintyy kohonnutta kuolleisuutta tai muita sairaudenoireita tai esim. selittämättömiä muutoksia rehun- ja vedenkulutuksessa, on tuottaja velvollinen ilmoittamaan asiasta välittömästi eläinlääkärille. Mikäli parvessa esiintyy lintuinfluenssaan sopivia sairauden oireita juuri ennen lastausta, tulee välittömästi olla yhteydessä tarkastuseläinlääkäriin, eikä lintuja saa toimittaa teuraaksi, ennen kuin taudinsyyn selvitys niille on tehty.

Lintuinfluenssavirukset tarttuvat huonosti ihmiseen, ja tartunta vaatii yleensä läheisen kontaktin sairastuneeseen villilintuun, siipikarjaan tai niiden eritteisiin. Helmikuussa raportoitiin epäilystä, että H5N8-virus olisi joulukuussa Etelä-Venäjällä tarttunut siipikarjatilalla seitsemään työntekijään. Henkilöt olivat oireettomia, eikä ole viitteitä siitä, että H5N8-virus tarttuisi ihmisten välillä. Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskus (ECDC) on selvittänyt tapausta tuoreeltaan ja arvioinut, että H5N8-tartunnan riski on ihmisille hyvin matala ja siipikarjan kanssa työskentelevillekin matala.

Lisätietoja ja ajankohtainen lintuinfluenssatilanne löytyy Lintuinfluenssa - Ruokavirasto:n sivuilta.


Kartan lähde: izsvenezie.com