Viljakasvien ja nurmen tuottava viljely on tärkeässä roolissa, kun tavoitteena on pienentää ruoantuotannon hiilijalanjälkeä. Lihan hiilijalanjäljestä karkeasti puolet, osalla eläinlajeista enemmänkin, on peräisin rehusta.

Jos haluamme minimoida lihan hiilijalanjäljen, on rehuksi viljeltävien kasvien tuotantopanoksista, kuten siemenistä, lannoitteista ja polttoaineista, saatava mahdollisimman suuri sato. Optimointi vaatii mittaamista ja muistiinpanoja. Kukaan ei pysty silmämääräisesti arvioimaan, mitä kasvit minäkin hetkenä ja milläkin palstalla tarvitsevat.

Resurssitehokkaan viljelyn ohella on huolehdittava siitä, että pellolla tehtävät toimenpiteet edistävät maaperän hiilensidontakykyä. Pellossa on hiilivarantoja, joista on pidettävä niin hiilijalanjäljen kuin tulevien kasvukausienkin näkökulmasta kiinni. Erityistä huomiota vaativat pellot, jotka syksyllä puintien jälkeen muokataan tai jäävät sängelle. Kerääjäkasvipeitteinen pelto pitää huolta pellon hiilivarannoista myös syksyn ja talven ajan – eikä kerääjäkasvien kokeileminen omille pelloille ole välttämättä ylitsepääsemätön temppu.

Käymme uusimmissa ilmastokoulutuksen jaksoissa läpi, miten oman pellon ravinteiden käyttöä ja tarvetta voi seurata ja miten tätä tietoa hyödyntämällä on mahdollista päästä parempiin satotasoihin. Kuulemme myös, mitä opimme viime kesänä käytännössä Agrofood Ecosystem® -pilottitiloilla kerääjäkasveista ja hiilensidonnasta, ja millaisia kokemuksia tiloilla on kerääjäkasvien ottamisesta mukaan omaan viljelyyn.

Ilmastokoulutuksen materiaali on ajasta riippumaton – voit käydä sitä läpi, kun kesäkiireissäsi on hiljaisempi hetki. Koulutukset ovat 10-25 minuuttisia asiantuntijahaastatteluja, joita seuraa muutama lyhyt tehtävä. Vaikka olemme ison asian äärellä, on koulutuksissa myös ripaus pilkettä silmäkulmassa. Koulutusmateriaali on saatavilla tuottajien uudistuneen Sinetti-palvelun Opi uutta -osiossa.

Arvomme jokaisen ilmastokoulutuksen osion läpi käyneiden kesken kuukausittain bluetooth Peltorit (arvo n. 350 €). Mitä useamman koulutusosion käyt loppuun, sitä useammalla arpalipukkeella pääset osallistumaan kuukausiarvontaan.

Tavoitteenamme HKScanilla on hiilineutraali ruoantuotanto 2040. Lähde kanssamme rakentamaan ruokahetkiä, jotka tekevät hyvää!