Nasevaan rekisteröityminen on hyvä alku, mutta ilman järjestelmän aktiivista käyttöä hyödyt nautaketjulle jäävät laimeiksi. HKScan on jo pitkään edellyttänyt laatusopimustiloiltaan Nasevan aktiivista käyttöä. Laatutiloille, sekä emolehmätiloille että naudan loppukasvattamoille, tämä tuo hinnoittelussa laatulisän.

Kun tilan lääkekirjanpito on Nasevassa ajan tasalla, välitettävän vasikan lääkintätiedot siirtyvät automaattisesti ostajalle. Tämä on antibioottivapaassa rotukarjaketjussamme keskeisen tärkeää. Ilman Nasevaa tietoja joudutaan keräämään vanhaan tapaan paperilla.

Tänä päivänä joudumme raportoimaan asiakkaillemme monenlaisia eläinten hyvinvointiin liittyviä asioita. Naseva tarjoaa työkalun seurata tilannetta sopimustiloilla. Laatutiloilla tätä työtä tehdään lisäksi tuotantoraporttien avulla, mutta Naseva antaa laajemman kuvan koko tilan tuotannosta ja eläinten terveystilanteesta.

Työkalu tarjoaa yhteisen tietonäkymän HKScanin eläinlääkärille ja tilan hoitavalle eläinlääkärille. Tämän takia vasikoiden toimituksen perusedellytys on jatkossa Nasevan aktiivinen käyttö ja valtuutus lihayritykselle. Aidosti toivoisin, että myös tuottajat näkisivät Nasevan ketjun yhteisenä hyödyllisenä työkaluna, eikä vain lihayritysten tai meijereiden vaatimana järjestelmänä.

Nasevan käytettävyys on alkuajoista parantunut. Pari vuotta käytössä ollut HealthApp-sovellus mahdollistaa lääkintätietojen kirjaamisen helposti älypuhelimella. Hiljattain on avattu Tilasto-alasivu, jossa on tilakohtaista tietoa eläinten lääkitsemisestä ja kuolleisuudesta. Vastaavanlaisia hyödyllisiä raportteja on Nasevaan tulossa jatkossa lisää.

Nasevaan on rakennettu myös tilakohtainen riskiluokitus, joka määräytyy tilan eläinterveyden ja eläintautien torjunnan tason perusteella. Tätä ei vielä laajamittaisesti käytetä logistiikassa, mutta luokittelua kehitellään edelleen ja tulevaisuudessa varmaankin hyödynnetään myös HKScanilla. Jo tällä hetkellä riskiluokitus antaa lisätietoa tilojen väliseen eläinkauppaan. Toiselta tilalta eläimiä hankittaessa kannattaa ennen ostopäätöstä aina pyytää myyjältä tilan terveystilannetodistus.

Vaikea on nähdä nautatilan jatkossa pärjäävän ilman Nasevaa. Tilat kasvavat ja mahdollisten eläintautien aiheuttamat vahingot myös. Naseva tarjoaa työkalun riskien hallintaan. Kuluttajat vaativat tuotantoketjultamme läpinäkyvyyttä ja Nasevan kaltaisella työkalulla sitä voidaan entisestään lisätä.

Juttu on julkaistu alun perin Kotitilalta-lehdessä 01/2020.