Mitä sitten tapahtuu, jos puhelin pirahtaa? Puhelimeen vastaaja pyrkii tietysti ensin kysymyksillä ottamaan ylös tilan perustiedot ja selvittämään, mikä tilanne on. Onko tuottaja itse saamassa apua? Koska eläimet on viimeksi hoidettu? Onko varautumissuunnitelma tehty ja mistä se on löydettävissä? Tuleeko tuottajalle mieleen vielä ketään, keneltä apua voisi kysyä? Onko valtakirja tilan asioiden hoidosta tehty kenen kanssa?

Mikäli tilanne on se, että tuottajan sairastuttua ei apua ole mistään lähipiiristä saatavilla ja eläimet ovat vaarassa jäädä ilman hoitoa, on meidän velvollisuutemme ilmoittaa asiasta viranomaiseläinlääkärille eli alueen kunnaneläinlääkärille tai läänineläinlääkärille. Tilapäisen hoidon hankkimista tiloille sairastapauksissa siis kannattaa pohtia etukäteen. Jos tuottaja ei pysty järjestämään hoitoa tilalle, joudutaan tilapäistä hoitoa järjestämään viranomaisten toimesta, esim. lomituspalveluita tarjoavien tahojen kautta eläinsuojelulain 44 §:n mukaisena kiiretoimenpiteenä. Kiiretoimenpide voi myös tarkoittaa teuraseläinten aikaistettua teurastamista. Tuottaja vastaa viranomaistoimenpiteistä syntyvistä kustannuksista.

Tilanteet ovat yksilöllisiä ja viranomaiset pyrkivät aina ratkaisemaan ne yhteistyössä tuottajan kanssa, mikäli hän suinkin on tilassa, jossa häntä voidaan asiasta kuulla. On hyvä muistaa, että viranomaiset eivät tee näitä päätöksiä ennakkoon, vaan ainoastaan todellisessa tarpeessa, ja että eläinsuojelulain 63 §:n mukaisesti 42 ja 44 §:n mukaisista päätöksistä lähtee aina tieto myös poliisille. Eläinsuojelupäätökset voivat myös johtaa myöhemmin tukisanktioihin, mutta päätökset ovat aina tapauskohtaista harkintaa vaativia. Vaikka tätä varmasti halutaan välttää, ei sitä toisaalta saa pelätä liikaa. Aina, jos eläimet jäävät hoidotta, on lopputulos varmasti vielä paljon huonompi.

On myös mahdollista, että HKScan tuottajan luvalla pyrkii järjestämään eläinten hoidon ns. keskinäisellä sopimuksella. Tällöin eläinsuojelupäätöstä ei tilalle tehdä, sillä kyseessä ei ole viranomaisasia. Tällöin HK:n asiantuntijoiden toimesta ensimmäisenä lähdetään kartoittamaan paikallisia lomitusjärjestelmiä tai yksityisiä lomituspalveluja tuottavia tahoja. Kustannukset tilalle järjestetystä hoidosta korvaa myös tässä tapauksessa tuottaja. Mikäli apua tilalle tarvitaan erittäin nopealla aikataululla, esimerkiksi vielä saman illan aikana, joudutaan todennäköisesti lähteä apua etsimään myös naapureista tai muista lähialueen tuottajista. Tavoitteena on saada tilalle nopeasti ammattimaista ja pätevää työapua riittävä määrä. Kuinka helposti se onnistuu, riippuu varmasti monesta asiasta: tuottajan varautumissuunnitelmasta, maantieteellisestä alueesta ja tautipandemian etenemisestä.

Yksi hankala asia on vastuukysymykset. Mikäli apu hankitaan yksinomaan viranomaisteitse, ovat vastuukysymykset melko selkeitä. Mikäli apua pystytään hankkimaan tilalle ammattimaisten lomituspalvelua tarjoavien firmojen kautta, ei vastuuasioissa myöskään ole ongelmia. Mutta entä jos apua antaa naapuri tai sitten vapaaehtoinen lähialueen tuottaja? Mitä, jos hyvästä tarkoituksesta huolimatta jokin vieraalla tilalla menee pieleen ja aiheutetaan taloudellista vahinkoa? Kenellä on vastuu? Tämä kysymys on yhä auki ja siihen ei varmasti yksiselitteistä vastausta saadakaan. Näistä avoimista kysymyksistä huolimatta toivon, että apua tarvittaessa pulassa oleville kollegoille annetaan omien mahdollisuuksien mukaan.

Kaikkien yhteinen toive lienee se, että puhelinnumeroja ei missään vaiheessa tarvittaisi. Jos puhelinnumeroille kuitenkin tulee tarve, valmiussuunnitelmaa ja tilatason kirjallisen ohjeistuksen tärkeyttä ei voi painottaa liikaa. Mitä paremmin tuottaja on ennakkoon miettinyt mahdollisia poikkeustilanteita ja ratkaisuja niihin ja listannut kriittisiä tehtäviä ja niitä henkilöitä, jotka pystyvät tilalla tarvittaessa auttamaan, sitä sujuvammin tilanteen hoito sujuu hätätilanteessa.

Jos sinulla on vielä valmiussuunnitelma täyttämättä, voit täyttää ja jakaa sen kanssamme samalla, kun vastaat koronakyselyymme. Eläinlajikohtaiset päivystysnumerot löytyvät verkkosivujemme ota yhteyttä -osiosta.