Kysyimme tuotantokapasiteettia vuosille 2025 ja 2028, koska tällöin päättyvät nykyiset sikojen eläinsuojeluasetuksen siirtymäajat karsina-aloissa ja ritilän osuudessa sekä myös joutilaspihatoiden vapaan pinta-alan laskentatavassa.

Porsastuotannossa emakkomäärien muutokset ovat melko pieniä, joten kyselyyn vastanneilla tiloilla näyttää säilyvän nykyinen porsastuotannon määrä lähivuosina. Lihasikaloiden tuotantokapasiteetissa on vähentymistä vuoteen 2025 mennessä. Vähentymiseen johtavat sikamäärän pienentäminen karsinaa kohti sekä lihasikatilojen tuotannon lopettamiset.

Kehittämiskyselyn yhtenä kohtana on tiedustelu, haluaako tila yhteydenoton kehittämissuunnitelman laatimiseksi. Yhteydenottopyyntöjä on tullut 38 tilalta. Tilakohtaisten kehittämisehdotuksien ja suunnitelmien tekeminen jatkuu koko hankkeen toteutusajan vuoden 2022 loppuun.

Olemme saaneet kiitettävästi vastauksia kehittämiskyselyyn. Kyselyyn voi myös edelleen vastata, jos aiemmin ei ole ehtinyt. Jokainen vastaus on tärkeä. Vastaa kyselyyn>

Hyvinvoiva Possu -hanke on osa Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa. Hanke alueena on Varsinais-Suomi, Satakunta ja Häme. Pyhäjärvi-instituutti toimii toteuttajana Hyvinvoiva Possu -hankkeessa, jonka asiantuntijana on Kimmo Haapanen, kimmo.haapanen@pji.fi, 0400 831288.