Valion terveydenhuoltoeläinlääkäri Kristiina Sarjokari listaa seitsemän tekijää vasikan hyvään alkuun:

1. Tasapainoisesti ruokittu emä, joka saa poikia rauhassa puhtaaseen poikimapaikkaan. Poikimisen edistymisen seuranta ja tarvittaessa synnytysavun antaminen.

2. Vasikalle vähintään 3–4 litraa laadukasta ternimaitoa mahdollisimman pian syntymän jälkeen. Varmista maidon vasta-ainetaso Brix-mittauksella.

3. Hyvät olosuhteet: vasikan karsinan runsas kuivitus, puhdas karsina ja raikas ilma. Tarvittaessa lisälämpöä lämpölampun ja vasikkaliivin avulla.

4. Riittävät juottomäärät vasikan ikä ja koko huomioiden. Jotta vasikka tulee kylläiseksi, sopiva kerta-annos on yleensä 3–5 litraa. Kun vasikka opetetaan juomaan varhain myös vettä, vieroitus on helpompaa.

5. Riittävästi kiinteää ravintoa: vasikalle suunniteltua väkirehua ja laadukasta säilörehua tai lehtevää kuivaa heinää, tai näistä koostettua, vasikalle sopivaa apetta.

6. Suhteellisen samanikäisiä leikkikavereita ja ryhmittely karjan tautitilanteen mukaan. Sopiva ryhmäkoko on 2–8, maksimissaan 10 vasikkaa.

7. Sairauksien oireiden seuranta ja sairaiden hoitaminen viipymättä. Sairas vasikka tarvitsee taudin mukaista täsmä- ja tukihoitoa. Ripuloiva tai yskivä vasikka kannattaa ottaa eroon ryhmästä, sillä se tarvitsee oman rauhan ja lepoa. Laumassa tauti tarttuu pian toisiinkin vasikoihin.

Voit poimia lisää vinkkejä vasikan alkukasvatukseen Voimavasikka-hankkeen Facebook-sivuilta

Kuva: Pekka Rousi

Juttu julkaistu alun perin Kotitilalta-lehdessä 01/2020.