Optipossu kehitysohjelmassa puhaltavat uudet tuulet. Ykkösasia on edelleen taloudellisen tuloksen ja laadun parantaminen koko tuotantoketjussa. Sen sijaan painotuksia on päivitetty.

Tuotantotulokset ovat kehittyneet hyvin viimeisen kymmenen vuoden aikana. Emakot tuottavat yli 30 vieroitettua porsasta vuodessa ja lihasiat kasvavat yli kilon päivässä! Nyt on aika pureutua teurassikojen hylkäyksiin.

Uudistunut Optipossu-kehitysohjelma laajentaa ymmärrystä, mistä tietyt tuotannolliset ongelmat johtuvat ja miten niitä voidaan ratkaista. Tavoitteena on, että porsaiden ja teurassikojen terveys, laatu ja hyvinvointi paranevat. Näiden taloudellinen vaikutus tiloille ei näy vain tilityslapun hylkäysrivillä – se näkyy myös rehuhyötysuhteessa ja kasvuluvuissa.

Tänä vuonna syvennytään maksa- ja häntähylkäyksiin sekä keuhkosairauksiin. Millä toimenpiteillä eri haasteisiin kannattaa vastata ja mikä on sen taloudellinen hyöty? Osallistumalla Optipossu -kehitysohjelmaan saat käyttöösi tämän tietotaidon.

Koulutusta ja vertailuraportteja

Optipossu-kehitysohjelma tarjoaa mahdollisuuden osallistua koulutustilaisuuksiin ja webinaareihin. Teemallisten koulutuspäivien lisäksi järjestämme Optipossu-tuotannonseurantaohjelman koulutusta.

Optipossutilana saat myös kolmen kuukauden välein vertailuraportteja, jotka auttavat sinua analysoimaan oman tuotantosi vahvuudet ja heikkoudet sekä asettamaan realistiset tavoitteet. Uusi laaturaportti vertaa teurastettujen sikojen hylkäystietoja ja kertoo tilojen lihaprosentista ja teuraspainohajonnasta.

Asiantuntijat apunasi

Emakkotiloille ohjelma tarjoaa myös asiantuntijan tai eläinlääkärin tilakäynnit. Myös lihasiantuottaja voi valita käyttöönsä laajennetun paketin, mikä sisältää asiantuntijan avun.

Saat tilakäynneillä parhaat neuvot juuri sinun tilasi tuotannon kehittämiseen. Ruokinta-asiantuntijamme kautta saat käyttöösi myös optimointipalvelun ja ruokintaohjeet, jotta siat kasvaisivat optimaalisesti kaikissa tuotantovaiheessa.

Voimaa verkostosta

Verkostoneuvonnassa saman verkoston porsaantuottaja ja sianlihantuottajat kokoontuvat yhteisen pöydän ääreen kehittämään koko verkostoa. Ryhmä kokoontuu 1 - 2 kertaa vuodessa ja tilaisuudessa mietitään yhdessä koko verkostoa koskevia tuotannon kehittämisratkaisuja. Päivän ohjelmaan kuuluvat mm. tilakäynnit tai teurastamovierailu.

Oman verkoston tilojen tunteminen helpottaa yhteydenpitoa ja palautteen antamista. 

Optipossu ohjelmaan liittyminen ja tuotannonkehittämislisä

Ohjelmaan liittyminen on helppoa. Ota yhteyttä aluevastaavaasi ja valitse tuottajasopimuksen liitteestä tuotannonkehittämislisä.
Lihasikatuottajien on myös valittava joko perus- tai laajennettu ohjelma. Valinnan voi tehdä Sinetissä.

Sinetissä on myös tarkemmat tiedot hinnoittelusta. Pääset syventymään aiheeseen tästä>

Lisätietoja Optipossu kehitysohjelmasta saat aluevastaavilta ja Ulla Ketolalta, puh. 0400 420 898.