Yläasteen jälkeen kotitilan töiden kautta tullut mielenkiinto vei hänet Loimaan maamieskouluun hakemaan lisää oppia tulevaisuutta varten. Opintielle Antti palasi jälleen tammikuussa HKScanin Next Generation -koulutusohjelman myötä ja kertookin olleensa erittäin tyytyväinen ensimmäisen kevään koulutuksiin.

Koulun jälkeen vuorossa oli asevelvollisuuden suorittaminen. Antti viihtyi armeijan maastokuvioissa vuoden ajan, hankkien itselleen samalla pätevyydet raskaan ajoneuvoyhdistelmän kuljettamiseen. Tämä oli Antin mielestä sopiva lisä maatalousalankoulutukseen. Armeijan jälkeen hän ajoikin Heikki Talonen Oy:llä teuras-autoa puolitoista vuotta.

”Kuljetusalalta on tietysti aina mahdollista hakea lisätuloa, jos siihen näkee tarvetta ja löytää aikaa”, toteaa Antti.

Päätös sikalainvestoinnista oli kytenyt takaraivossa pitemmän aikaa. Antin isä on vielä nuori, joten luonnollisempi vaihtoehto Antin yrittäjäpolulla sukupolvenvaihdoksen sijaan oli laajentaa tilakokonaisuutta uuden sikalan muodossa suoraan hänen omiin nimiinsä. Osakeyhtiö perustettiinkin vuonna 2015 ja ympäristöluvan myöntämisen jälkeen tehtiin lopullinen päätös rakentamisesta. Tarkoitus on siirtää myöhemmässä vaiheessa myös isän tila osakeyhtiön omistukseen, ja toteuttaa näin niin sanottu vaiheittainen sukupolvenvaihdos. Itse rakennusprojekti aloitettiin maaliskuussa 2016.

Ensimmäinen osasto oli valmis ottamaan porsaat vastaan heinäkuussa 2016, ja koko rakennus oli täydessä toiminnassa saman vuoden lokakuussa. Vuosi ennen rakennusurakkaa vaihdettiin vieressä sijaitsevaan isä Jouni Talven saman kokoiseen lihasikalaan uusi ruokintajärjestelmä, jonka kapasiteetti sovitettiin ruokkimaan myös rakenteilla olevaa sikalaa. Tämä nopeutti myös osaltaan tuotannon käynnistämistä uudessa sikalassa, jonne vedettiin ruokintalinja suoraan isän sikalalta.

"Tuotantotuloksia ollaan isän sikalan kanssa verrattu, eikä niissä suuria eroja ole kun porsaat ja rehut ovat samat", kertoo Antti.  

Uudessa sikalassa on ritilänkastelujärjestelmä. Järjestelmän tarkoitus on pitää karsinan ritiläosa märkänä, jotta porsaat ulostaisivat oikeaan paikkaan. Talven mielestä järjestelmä on alkuvaiheessa hyvä opettamaan porsaille oikeaa käyttäytymistä, mutta saattaa pitemmässä käytössä aiheuttaa jopa karsinan likaantumista. Antti on miettinyt, auttaisiko suuttimien siirtämien tai suuntaaminen lähemmäs ritiläosan nurkkaa. Hänen mielestään ongelmana tällä hetkellä on ritilän kastuminen liian läheltä kuivaa makuualuetta, josta se herkästi leviää kiinteäpohjaiselle makuualueelle. Mikäli makuualue alkaa kastua, on karsina pian kokonaan märkänä.


Uuden sikalan ritilänkastelujärjestelmä opettaa porsaille oikeaa käyttäytymistä.

Vieressä olevaan vanhaan sikalaan verrattuna eroa löytyy myös esimerkiksi erillisestä korkeapainesumutusjärjestelmästä, jota käytetään kesän kuumimpaan aikaan osastojen lämpötilan
laskemiseen. Kesällä 2018 päästiin jopa kuuden asteen lämpötila-eroon verrattuna vanhaan sikalaan. Talvi käyttää sumutusjärjestelmää myös ennen osaston pesua liuottamaan pinttynyttä likaa.


Sumutusjärjestelmää voidaan käyttää myös pesun helpottamiseen.

Porsaita Antti ottaa vastaan kolmen viikon rytmissä. Hänelle jää tällöin noin viikko aikaa pestä osasto erien välissä. Sikalassa pyritään 14 viikon kiertoon. Osastojen pesut on itseasiassa ulkoistettu vuoden ajan.

Kaikki lähti siitä, kun Antti itse joutui polvileikkaukseen ja tavallaan pakon edessä jouduttiin palkkaamaan ulkopuolinen yritys pesutyöhön. Paluuta entiseen ei kuitenkaan ole näkyvissä, vaikka polvi olisikin kunnossa.

”Varsinkin sesonkiaikana on yksi suuri työurakka pois sotkemasta peltopuolen töitä, ja oma aika tehokkaammin käytössä, eikä se peseminen niin mielekästä hommaa ole”, perustelee Antti. 

Antti näkee ulkopuolisen pesuyrittäjän käytön maksavan itsensä takaisin oman fyysisen, ja jopa henkisen terveydentilan kohentumisena. Ja konkreettisemmin, jos itse keksii sille ajalle jotain tuottavaa tekemistä.

Antin sikala on saanut kiitosta teurasauton kuljettajilta erillisen lastaustilan hyvän ja nopean toiminnan takia. Lastaustilaan mahtuu noin 100 sikaa kerrallaan. Lastaustilasta löytyy normaalin karsinan tapaan ruokintakaukalot ja vesinipat, jolloin tarvittaessa siat voi siirtää odottamaan lastausta pitemmäksikin aikaa. Yleensä Antti kuitenkin ajaa siat lastaustilaan juuri ennen auton saapumista, jotta lattiat ei ehdi mennä liukkaaksi. 


Erillinen lastaustila 100 sialle

Tällä hetkellä Antin mielestä tilan sikatalous on siinä pisteessä, missä sen nyt halutaan olevan. Hänen mukaansa tulevat investoinnit sijoittuvat luultavasti maatilan muun infran ylläpitämiseen. Jatkossa asioita katsotaan kaiken muun osalta tilanteen mukaan.

Antin mukaan kaksi henkilöä pyörittäisi vielä isompaakin lihasikamäärää, mutta tällä hetkellä toisen ollessa poissa tilalta, toinen pystyy vielä hoitamaan koko työmäärän, eikä ulkopuolista työvoimaa tarvita. Saa nähdä mitä tulevaisuus tuo tullessaan!