Luonnonvarakeskus ja Siipikarjaliitto etsivät yhteistyötiloja Viriketaso-hankkeeseen. Hankkeen tavoitteena on tutkia biohajoavien tasojen käyttökelpoisuutta broileritiloilla, tasojen materiaalin vaikutuksia pehkun jatkokäyttöön sekä taloudellisuutta verrattuna nykyisin käytössä oleviin virikeratkaisuihin.

Mitä kumppanuustilalla sitten tehdään?

Kumppanuustiloilla vertaillaan biohajoavaa ja muovista tasoa sekä yhtä orsirakennetta. Testattavat virikkeet pyritään pitämään lintujen käytössä koko kasvatusajan. Seurannan aikana biohajoavien tasojen annetaan hajota pehkun sekaan, muut virikkeet pestään ja desinfioidaan parvien välissä. Virikkeiden käyttömäärää ja -tapaa arvioidaan tallentamalla ”tutkimusparven” lintujen käyttäytymistä videokameroilla. Tiloilta kerätään myös pehkunäytteitä jokaisen parven kasvatuskauden aikana.

Luke toimittaa materiaalit ja virikkeet. Kumppanuustilan tehtäväksi jää auttaa ”tutkimusparven” aitaamisessa, viriketasojen ja -orsien sekä kamerajärjestelmän asentamisessa ja purkamisessa. Lisäksi tilojen pitäisi huolehtia tutkimuksen aikaisesta kirjanpidosta ja pehkunäytteiden ottamisessa sekä muovisten viriketasojen ja orsirakenteiden puhdistamisesta ja säilyttämisestä erien välillä.

Tutkimus toteutetaan neljällä broileritilalla ja jokaiselta tilalta on tavoitteena seurata 6 peräkkäistä parvea. Tilakokeiden aiheuttama ylimääräinen työ sekä ajankäyttö korvataan tuottajille.

Käytännössä siis..

Käytännössä siis tilalla tullaan vierailemaan ainakin kahdesti yhden parven aikana, mutta todennäköisesti rampataan jatkuvasti ainakin alkuun. Hallin kattoon tehdään reikiä, jotka ei varmaan osu ensimmäisellä kerralla oikeaan kohtaan ja vedetään johto, joka on tietenkin kaikkien tiellä. Jätetään jäljelle tallennin, johon ei saa koskea kuin vasta käskettäessä, mutta mitä joutuu ehkä käynnistelemään lukemattomia kertoja aina kun se sammuu tuntemattomasti syystä itsestään.

Aidataan alue, jonka yli joutuu hyppimään aina kuin tekee tavallisia toimenpiteitä. Kuvataan sitä aidattua aluetta, missä voi käydä suorittamassa kerran päivässä vaikka tanssillisen performanssin, kunhan ei istuskele tutkittavilla tasoilla.

Halutaan pehkunäytteitä, joiden ottaminen on helppoa, mutta joita joutuu säilyttämään pakastimessa kesän marjojen ja karjalanpaistin naapurina. Tuodaan tilalle tavaroita, joita joutuu roudaamaan jatkuvasti edestakaisin ja säilyttämäänkin vielä jossain.

Ja tietysti täytyy olla naimisissa koeasetelman kanssa vuosi ja vielä pitää yhteyttä viikoittain. Menetetystä ajasta ja energiasta saa kyllä korvauksen, mutta rikastumaan sillä ei valitettavasti pääse.

Jos tämä ei kuitenkaan säikäytä heti kättelyssä ja voisit harkita tulevasi kumppanuustilaksi tutkimukseen, ota yhteyttä niin kerron lisää:

  • Petra Tuunainen, petra.tuunainen@luke.fi, 02 9532 6607

Hanke toteutetaan Luonnonvarakeskuksen sekä lihatalojen Atria Oy, HKScan Finland Oy ja Naapurin Maalaiskana Oy yhteistyönä. Biohajoavat tasot toimittaa Prizztech Oy. Hankkeen sidosryhmäsuhteita ja viestintää hoitavat Broileryhdistys ja Siipikarjaliitto. Hankkeen rahoittajana on Maa- ja metsätalousministeriö.