Tuottajan kannalta juuri ennen teurastamoon lähettämistä yksittäiselle sialle annettu rehu on toki pieni taloudellinen kustannus (20-25 snt), mutta suuressa yksikössä voidaan vuositasolla puhua merkittävästä rahasummasta.

Täydet mahat -projekti

Viime talvena Forssan teurastamolla aloitettiin projekti, jonka tavoitteena oli teurassikojen täysien mahojen määrään vähentäminen. Muutamalta tilalta kysyttiin, mihin aikaan tietyn teuraserän siat on ruokittu ja onko annosta pienennetty normaalista. Logistiikasta saatiin sikojen lastausaika ja saapumisaika teurastamolle. Teurastamolla kirjattiin, mihin aikaan erä oli linjalla.

Viidestä tarkastelussa mukana olleesta tilasta vain yhden sioilla oli runsaasti täysiä mahoja ja linjalta saatu kommentti oli:

”Pulassa ollaan lantaraiteella. Kaikki mahat täysiä.” 

Kun katsoimme kunkin tilan ruokintakäytäntöjä, suurimmalla osalla homma oli hoidettu ohjeistuksen mukaisesti:

  • Sikojen viimeisestä ruokinnasta tulee olla kulunut vähintään 4 tuntia ennen lastausta
  • Aamulla noudettavat siat ruokitaan viimeisen kerran edellisenä iltana
  • Iltapäivällä noudettavien sikojen ruokinta rajoitetaan aamulla puoleen annokseen

Tilalla, jonka teurailla oli täysiä mahoja, viimeinen ruokinta alkoi kyllä aamulla noin 4 tuntia ennen lastausta, mutta annos oli normaali. Lisäksi siat olivat saaneet rehua jo kertaalleen aamuyöstä.

Sian ruuansulatuskanavan sisältö teurastushetkellä riippuu tietysti siitä, kuinka kauan aikaa viimeisestä ruokinnasta on kulunut ja kuinka ison annoksen sika on syönyt. Toisaalta on huomioitava myös ruokinnan ja lastauksen välinen aika. Sikojen siirto ja kuljetus aiheuttavat aina stressiä, joten on oleellista noudattaa riittävää väliä viimeisen ruokinnan ja lastauksen välillä, jottei sian ruuansulatus hidastu.

Täydet mahat esiin Sinetin teuraserätietoihin

Projektin merkittävä saavutus oli, että täysiä mahoja alettiin teuraslinjalla rekisteröimään ja tuottaja saa asiasta tiedon Sinetissä hylkäyssyiden jakaumassa teuraseräkohtaisesti. Tilityshintaan merkintä ei vaikuta, vaan tarkoituksena on löytää tilat, joilta toistuvasti tulee runsaasti teuraita, joiden täydet mahat aiheuttavat ongelmia teurastamolla.

Jokunen kysely aiheesta onkin jo tullut, ja joissain tapauksissa kyseessä on ollut yksittäinen eläin. Yksittäistapauksia varmasti tulee aina olemaan, koska sikojen ruuansulatus ja syöntimäärä pitkältä kaukalolta vaihtelee.

Jos täysiä mahoja on toistuvasti yli 20 % teurastetuista sioista, kannattaa ottaa yhteyttä aluevastaavaan tai asiantuntijaan. Näin tuottaja ja HKScanin asiantuntijat voivat yhdessä miettiä keinoja ongelman ratkaisemiseksi.

Tehostuvasta teuraslinjan toiminnasta hyötyy koko alkutuotantoketju, mutta myös tuottaja, kun rehua ei haaskaannu teuraiden suihin.