Voimme havainnollistaa maatilan taloutta kuvittelemalla traktorin, joka vetää peräkärryä. Traktorin moottori kuvaa tuotantoa, mikä tilalla on. Peräkärryssä on kuorma, jota moottorin pitää jaksaa vetää: velkaa pelto-, kone, ja rakennusinvestoinneista, työntekijöiden palkkakustannukset, yksityistalouden menot jne. Kun tulee reilumpi ylämäki, selviää, onko tuotanto niin hyvässä lyönnissä, että se jaksaa vetää kuorman mäen päälle asti.

Tällä hetkellä on paljon tiloja, joilla on liikaa kuormaa ja moottori ei ole huippuunsa viritetty. Yrittäjä joutuu vaikeiden kysymysten eteen: Mitä kuormasta tiputetaan pois? Mistä kohdasta aloitetaan realisoimaan omaisuutta? Voidaanko luopua työntekijöistä? Voidaanko lykätä lyhennyksiä?

On äärimmäisen hienoa ja mukavaa hoitaa kotieläimiä ja tehdä peltotöitä. Yrittäjän on kuitenkin tärkeä seurata ja ymmärtää, miten oman yrityksen talous toimii. Jos rahaa alkaa hukkua, ei voi enää tehdä oikea-aikaisia investointeja ja hankintoja. Talous vaikuttaa siihen, miten maatilan tuotantoa voi hoitaa.

Mistä tiedät, että talous on hallinnassa? Talous on hallinnassa, kun tiedät joka hetki yrityksesi taloudellisen tilanteen sekä ennusteen tuleville kuukausille ja seuraaville 2-5 vuodelle. Hyvin hoidetussa yrityksessä kassasta on myös kyettävä joka hetki maksamaan velvoitteet, kuten arvonlisäverot, hankinnat ja myös siirtämään tarvittavan määrän rahaa yksityistalouteen. Näiden lisäksi kassaan on jäätävä riittävä eurosumma riskivaraksi.

Jos talous ei kiinnosta, hanki kumppani, jota se kiinnostaa. Taloutta ei voi silti täysin ulkoistaa. Sinun on oltava koko ajan tietoinen, missä mennään.

nopanen_haastattelu.JPG
Next Generation -ryhmän talouskoulutusta vetänyt Pro Agrian Ari Nopanen antaa kolme vinkkiä maatilayrittäjän talouden hallintaan. Katso video>


Kevään päätti koulutuspäivät Ikaalisissa, jossa kouluttajana oli Toivo Koski. Kuuntele Toivo Kosken vinkit, mihin investointipäätös kannattaa perustaa. Katso video>


Mitä talouden tunnuslukuja yrittäjän kannattaa seurata? Katso Toivo Kosken haastattelu>


Ensimmäisen lukukausi päättyi yritysvierailuihin. Kun bussi saapui takaisin tukikohtaan Ikaalisiin kysyimme, mitä tilavierailuista jäi käteen. Katso video>

 

Tämä oli Next Generation -blogisarjan kolmas osa. Tekstin vinkit oli ProAgrian Ari Nopasen Talouden johtaminen -luennolla kuultua.

Blogisarja nostaa esille samoja aiheita, mitä Next Generation -koulutuspäivillä on käsitelty. Tämän kevään aikana Next Generation pureutui yrittäjyyteen, talouteen ja investointeihin. Seuraava lukukausi käsittelee eläinten ruokintaa ja kasvinviljelyä. Pysy kuulolla!