Kuluneena talvena monella nautatilalla ruokintaan on pitänyt kiinnittää erityishuomiota. Viime kesän rehusadot olivat rajalliset niin säilörehun kuin viljankin osalta ja monilla tiloilla kerättiin hyvin poikkeuksellisia rehuja. Ruokintasuunnitelmissa vilahtelevat niin hömppäheinä, LHP kuin olkikin, ja sinimailaspelletti. Myös viljasadot olivat pieniä. Viljaa korvattiin monella tilalla teollisilla väkirehuilla.

Rehujen tarkalla inventoinnilla, rehuanalyyseillä ja suunnitelmallisella ruokinnalla talvesta on selvitty. Kun korjaavat toimenpiteet, eläinmäärän sopeuttaminen ja ruokinnalliset muutokset, tehtiin jo syksyllä, saatiin rehut riittämään talven yli.

Säilörehuissa talven ruokinnan kompastuskivenä oli monella tilalla riittävyyden lisäksi matala kuitupitoisuus. Kun rehun määrä rajoitti sen syöttöä ja matala kuitupitoisuus olisi pötsin toiminnan turvaamiseksi vaatinut enemmän rehua, oli olki monella tilalla tarpeen. Olki, tai vaikka sänkiheinät, pidensivät säilörehun käyttöaikaa ja samalla pötsiin saatiin kuitua.

Matala kuitupitoisuus aiheutti ongelmia myös niillä tiloilla, joilla säilörehua oli riittävästi. Lanta on ollut löysää ja kuivittaminen vaatinut enemmän huomioita. Tämä on havaittu myös teurastamolla lantaisten eläimien määrässä.

Uuteen säilörehukauteen on aikaa enää pari kuukautta. Nyt on viimeinen hetki arvioida säilörehuvarastot ja laskea paalit. Vielä ehditään ruokintaan lisäämään olkea, jotta rehut saadaan riittämään muutaman viikon pidempään. Samoin tilat, joilla rehuja on riittävästi, uskaltavat nyt luopua rehuista oman karjan rehutarpeen varmistuttua. Meidän ilmaisessa Karkearehupörssissä on niin osto- kuin myynti-ilmoituksiakin. Monet tuottajat ovat palvelun löytäneetkin.

Jos uutta korsirehua saadaankin jo alkukesällä, on uuden viljasadon korjuuseen aikaa vähintään pari kuukautta enemmän. Viljan korvaaminen ei ole yhtä helppoa kuin säilörehun käytön venyttäminen oljella. Tai helppoa se on, teollisilla rehuilla, mutta kustannuksia tulee enemmän. Tilojen välinen viljakauppa on tuttua monilla alueilla. Toisilla alueilla sitä ei ole, koska alueella ei viljaa viljellä yli oman tarpeen.

Kesän tullen viljakaupalla on tapana vilkastua. Tilojen välistä viljakauppaa tukemaan alan toimijat omat perustaneet viljatori.fi-palvelun. Viljatorin tavoitteena on yhdistää viljan myyjä ja ostaja helposti ja kustannustehokkaasti. Kun välikäsiä on vähän, kaupankäynnin kustannukset pienenevät. Kaupankäynti on helppoa ja avointa. Laadulla on kuitenkin merkitystä kuten ennenkin, hyvälaatuinen vilja tekee paremmin kauppansa.

Nyt niin rehujen myyjien kuin ostajienkin kannattaa aktivoitua. Jo syksyllä havaittiin, että viljelijöiden välisellä solidaarisuudella rehuja saatiin talteen paremmin kuin osasimme odottaakaan. Nyt samaa henkeä tarvitaan, jotta selviämme uuteen satokauteen.


Uuteen säilörehukauteen on aikaa vielä pari kuukautta. Nyt on viimeinen hetki laskea, onko säilörehua liian vähän, liikaa vai sopivasti.