Verrattuna lisärehun antamiseen käsin, automaattisella ruokintalaitteistolla voi saavuttaa paljon suuremmat syöntimäärät. Emakko pystyy huolehtimaan useammasta porsaasta, vieroituspainot nousevat ja porsaisen laatu paranee.

 

Yksi syy parempiin tuloksiin on se, että laitteisto ruokkii porsaat myös öisin. Kokemuksen perusteella jopa 40 prosenttia syödystä liemirehusta on syöty yön aikana.

 

Jotta ruokintajärjestelmistä saisi parhaan hyödyn, Nuscience on kehittänyt valikoiman rehuja, jotka sopivat optimaalisesti porsaiden ruokintalaitteistoon. Erityishuomiota on kiinnitetty rehun viskositeettiin ja stabiilisuuteen, jotta rehua on helppo pumpata ja se ei erotu kaukalossa.

 

Ota yhteyttä ruokintaosaajiimme, kun mietit tilasi ruokintastrategiaa, optimaalista veden ja rehun suhdetta, liemen hautumisaikaa ja sujuvia rehuvaihdoksia. Katsotaan yhdessä tilallesi sopivin ratkaisu.


porsaidenliemiruokinta500.jpg

Kävimme tutustumassa porsaiden liemiruokintaan Rantasen tilalla. Katso video!