Muutama lihasikaerä on jo kasvanut uusilla ilmanvaihdon ja lämmityksen asetuksilla ja osastojen olosuhteet ovat kehittyneet parempaan suuntaan.

Santaporsaan neljällä lihasikaosastolla ilmanlaatu on parantunut aiemmasta ja karsinat ovat pysyneet puhtaampina. Poistopuhaltimien maksimiteho oli rajoitettu liian alhaiseksi, mikä aiheutti osastojen liiallisen lämpenemisen porsaiden kasvaessa. Nyt ohjaustietokoneen kasvukäyrät ilmanvaihdolle ja tavoitelämpötilalle on säädetty ja ilmanvaihto on riittävä.

Kesän helteilläkin osaston ilma pysyi raikkaana, vaikka lämpötila nousi korkeaksi. Helteillä porsaat siirtyvät ritilälle makaamaan, jonka seurauksena karsinat alkavat likaantua, mutta päivittäisellä kolaamisella ja kuivikkeen käytöllä tilanne saadaan kuitenkin pidettyä siedettävänä.

Muissa käymissäni kohteissa suurin ongelma on ollut liiallisen ilmanpoiston aiheuttama veto. Veto voi aiheuttaa ripulia, yskää tai häiriökäyttäytymistä - sika on herkkä eläin vedolle. Sen vuoksi pitää säätöjen kanssa olla tarkkana, ettei ilmanpoistoa säädä liian suureksi.

Kakskiukaisen lihasikalassa ilmanvaihdon ilmamäärää ja tuloluukkujen avautumista säädettiin, minkä seurauksena osaston veto ja puhaltimen aiheuttama melu pienenivät. Antti Pöyri kertoi, että hännänpurenta on vähentynyt ja oli luottavainen, että helteiden päätyttyä karsinatkin pysyvät puhtaampina.


Savukoneen avulla on helppo tarkastaa, onko makuualue vetoisa. Ilmavirran nopeuden mittaan kuumalanka-anemometrilla.

Tärkeimmät huomiot olosuhdekatselmuksista

Havaintojeni perusteella haluan nostaa kolme asiaa, joilla osastojen olosuhteita voi parantaa. Ensimmäisenä pitää tarkastaa ilmanpoiston maksimi ja varmistaa, ettei sitä ole säädetty liian suureksi eläinkoko huomioiden. Toinen asia on lattialämmityksen käyttö kesälläkin. Kun porsaat tulevat noin 30 kiloisina uuteen paikkaan, makuupaikan on hyvä olla lämmin ja riittävästi kuivitettu. 20-30 eurolla saa infrapunalämpömittarin, jolla on helppo tarkastaa lattian pintalämpötila. Kesällä lattialämmityksen säätö ja poiskytkentä pitää tehdä nopeammalla aikataululla kuin talvella. Poiskytkentää ei kuitenkaan kannata tehdä kerralla, vaan asteittain muutaman päivän aikana. Kolmas ja tärkein asia on eläinten käyttäytymisen seuranta ja nopea reagointi siihen. Makuukäyttäytyminen kertoo, onko porsailla sopiva, liian kuuma tai liian kylmä. Ohjaustietokoneelta voi säätää erän päivää eteen-/taaksepäin tai tehdä lämpötilakorjaus tilanteen mukaan.

Mikäli tarvitset apua ja opastusta ilmanvaihdon säätöihin, saat minuun yhteyden HKScanin Riitta Pietilän kautta.