Lautkosken tilalla Salon Kuusjoella jatketaan sonninkasvatuksen määrätietoista kehittämistä, jossa tavoitteena on tuotannon kannattavuuden ja työolosuhteiden parantaminen sekä nautojen hyvinvoinnin varmistaminen.

Sukupolven vaihdos – yhtiöittäminen – laajentaminen

Muutama vuosi sitten tilalla alkoi herätä ajatus tilan toiminnan siirtämisestä seuraavalle sukupolvelle.

”Selkeä muutos alkoi alkuvuodesta 2017. Tuolloin päätimme muuttaa tilamme osakeyhtiöksi, jonka omistajiksi tulivat myös poikamme Juho ja Teemu”, kertovat Jukka ja Hannele Nummiluikki.

”Osittainen sukupolvenvaihdos on hyvä vaihtoehto silloin, kun vanhemmat haluavat siirtää osan tilan hoitovastuusta nuoremmille. Minäkään en pääse vielä eläkkeelle”, täydentää Jukka.

Lautkosken tilalla naudan kasvatus on aloitettu 1990-luvulla. Pitkään tilalla oli noin 100 loppukasvatuspaikkaa ja vasikkakasvatus. Peltoa on Nummiluikeilla viljelyssä runsas 100 hehtaaria, mikä mahdollisti nautojen kasvatuksen laajentamisen.

”Naudan kasvatus on nurmen jalostamista lihaksi. Säilörehun laadun ja riittävyyden varmistamiseksi se pitää kasvattaa itse, mutta viljaa voi sitten ostaa naapureilta”, kertoo Teemu.

Nautojen kasvatuksen merkittävä laajentaminen vaati uusia kasvatuspaikkoja. Niinpä Nummiluikit aloittivat uuden sonnikasvattamon rakentamisen viime keväänä. Uusi 240 sonnin lämminkasvattamo otettiin käyttöön joulukuussa. 
 

Uuden sonnikasvattamon avoimet ovet järjestettiin joulukuun alussa.

Vasikkakasvattamon korjaus – säilörehusiilot

Lautkosken tilalla jatketaan uuden kasvattamon valmistumisen jälkeen vanhan kasvattamon korjaamista alle 6 kuukautisten vasikoiden osastoiksi.

Nykyinen teinikasvatus ja juotto-osasto korjataan kahdeksi juotto-osastoksi. Molempiin juotto-osastoihin sopii 24 juottovasikkaa. Vanhan rakennuksen sisällä pysytään, mutta kaikki tekniikka uusitaan.

Lähes 20 vuotta käytössä ollut loppukasvatusosasto muutetaan teinivasikoiden kasvatusosastoksi, jossa on karsinassa 24 vasikkaa. Ruokintapöydän vieressä on betoniritilä, mutta makuualueena on vinoparsimatolla varustettu kuivitettu alue karsinan takaosassa.

”Tämä vasikkaosastojen peruskorjaus valmistuu alkukesällä, jonka jälkeen keskitymme rehun korjuuseen ja eläinten hoitamiseen. Vasikoiden kasvattaminen ternivasikasta teuraaksi antaa meille sopivasti hoitotöitä ja parantaa tilamme taloudellista tulosta”, kertoo Teemu.

Ensi vuonna jatketaan kustannuksia alentavia investointeja. Kesällä 2020 rakennetaan säilörehulle uudet laakasiilot sonnikasvattamon viereen. Säilörehu siilojen tilavuus on 2500 kuutiota.


Uudessa lämminkasvattamossa on paikat 240 sonnille.