HKScanin vuoden tuottajiksi on valittu Hanna Santakangas-Eskola ja Pekka Eskola Urjalasta, Mika, Eija ja Jouni Tuomola Loimaalta ja Antti ja Helena Soranta Haapavedeltä. Valintaraati painotti vuoden tuottajien valinnassa eläinten hyvinvointia, tuotannon hyvää laatua, motivaatiota tilan kehittämiseen sekä yhteistyön sujuvuutta.

Vuoden sikatila on aktiivinen ja verkostoitunut

Vuoden sikatuottajina palkitaan Hanna Santakangas-Eskola ja Pekka Eskola Urjalasta. Tuottajilla on noin 1 000 emakkoa ja 5 000 porsasta välikasvattamossa. 

”Hanna ja Pekka ovat hyvin verkostoituneita tuottajia. He osallistuvat aktiivisesti koulutuksiin ja vaativat tuotannon tunnusluvuista vertailutietoa, jonka pohjalta he pystyvät kehittämään tilaansa eteenpäin. Vuonna 2018 tilalla vieroitettiin yli 32 porsasta per emakko. Tilalla on panostettu bioturvallisuuteen ja he ovat tarkkoja toiminnassaan. Tautisulut ovat sikaloissa kunnossa ja rehusiilojen alustat aina puhtaana”, kertoo sian kategoriapäällikkö Ulla Ketola HKScanin tuottajapalvelutiimistä.

Tila on myös verkostoneuvonnan pioneereja. He lähtivät ensimmäisten joukossa mukaan HKScanin järjestämään verkostoneuvontaan, missä yksittäisen tilan kehittämisen sijasta katse suunnataan koko verkostoon: emakkosikalaan, välikasvattamoon ja lihasikalaan. Tavoitteena on löytää uusia kehitysmahdollisuuksia katsomalla suurempaa kokonaisuutta osaoptimoinnin sijasta. 

Vuoden broileritilalla kaksi sukupolvea hoitaa tilaa hyvässä hengessä

Vuoden broilerituottajan kunnian saa Jouni Tuomola Oy Loimaalta. Tilalla on juuri tehty sukupolvenvaihdos ja tilan poika Mika Tuomola on ottanut ohjat käsiinsä. Vanhemmat, Eija ja Jouni Tuomola, ovat edelleen tilan töissä mukana.  

”Tuomolat ovat äärettömän tunnollisia tuottajia, jotka viettävät kanalassa paljon aikaa seuraten lintuja ja niiden olosuhteita. Kasvattamoissa on erinomainen tautisuojaus. He ovat myös käyneet kouluissa kertomassa broilerinkasvatuksesta ja päästäneet mediaa seuraamaan kotimaista broilerinkasvatusta, mikä on tärkeää, kun nykyisin suurella osalla väestöstä puuttuu ensi käden kosketus kotieläintuotantoon”, avaa HKScanin broilerin kategoriapäällikkö Leena Pohjola valintaa. 

Tilalla kasvaa 75 000 broileria kolmessa kasvatusosastossa. Broilereita on ollut tilalla vuodesta 1996 lähtien. Tila on yksi Kariniemen® Kanalassa Kuoriutunut -konseptin kasvattajista. Kanalassa Kuoriutunut -kasvatusmallissa untuvikkoja ei tarvitse kuljettaa hautomosta kanalaan, sillä kananpojat kuoriutuvat rauhassa kotitilan kanalassa.

Vuoden nautatilalle eläinten hyvinvointi on sydämen asia – tulosta unohtamatta

Vuoden nautatuottajana palkitaan Antti ja Helena Soranta. Sorannat kasvattavat teurashiehoja Haapavedellä. 

”Eläinten hyvinvointi on tilalla sydämen asia. Siitä ei tingitä missään tilanteessa. Antti hyppää säännöllisin väliajoin teurasauton mukaan HKScanin Outokummun yksikköön katsomaan eläinten käsittelyä, teurastusta ja luokittumista. Sorannan tilalla paneudutaan tosissaan kasvatukseen ja teurastuloksia seurataan aktiivisesti. Antilla on harjaantunut silmä sen suhteen, millä eläimellä on potentiaalia kasvaa ja luokittua hyvin ja mikä eläin kannattaa laittaa ajoissa teuraaksi. Parhailla eläimillä teuraspainot ovat olleet lähellä 400 kiloa. Kovasta ammattitaidosta kertoo muun muassa se, että eläinten rasvoittuminen ei ole ongelma”, kuvailee HKScanin naudan kategoriapäällikkö Sami-Jussi Talpila. 

Tuotantomäärä Sorannan tilalla on vuositasolla noin 550 hiehoa. Tilaa on kehitetty aktiivisesti jo edellisen sukupolven aikana ja Antti on ollut mukana miettimässä ratkaisuja nuoresta miehestä alkaen. Liharotuisten hiehojen päiväkasvu on tilalla erinomaisella tasolla, yli 550 grammaa päivässä, ja keskiteuraspaino yli 290 kg.

Tuottajat palkittiin Tampereella 

Vuoden tuottajat ja ympäristöpalkinnon saaja kukitettiin 31. tammikuuta Tampereella. Palkitsemistilaisuus järjestettiin viime vuoden tavoin Ravinteli Huberissa, joka on tunnettu erikoistumisestaan lihaan ja laadukkaisiin raaka-aineisiin.

Vuoden tuottajien ja ympäristöpalkinnon tavoitteena on kertoa HKScanin sopimustuotantoketjussa tehdystä erinomaisesta työstä ja nostaa esille hyviä esimerkkejä sekä osoittaa kunnioitusta ansioituneille kehittäjille ja edelläkävijöille. HKScan on palkinnut vuoden tuottajia Suomessa vuodesta 2013 alkaen.


Vuoden tuottajat vasemmalta lukien: Mika Tuomola, Eija Tuomola, Jouni, Tuomola, Helena Soranta, Antti Soranta, Hanna Santakangas-Eskola ja Pekka Eskola. Kuvassa myös ympäristöpalkinnon saaja Jussi Oittinen vaimonsa Taina Hujo-Oittisen kanssa.

Lue myös:
- Ympäristöpalkinnosta: Jussi Oittisen broileritila säästää tuulivoima- ja bioenergiaratkaisuilla 350 henkilöauton vuosipäästöt
- Ruotsin vuoden tuottaja-ehdokkaista: Årets leverantör