Eläinten hyvinvointi ja erityisesti hännänpurenta ovat kuumia aiheita eurooppalaisessa sianlihantuotannossa. Euroopan komissiolla on tällä hetkellä meneillään kolme projektia, jotka keskittyvät hännänpurentaan ja häntien typistämiseen.

Olen yksi asiantuntijoista sikojen terveyttä edistävässä projektiryhmässä. Ryhmämme tavoitteena on jakaa komissiolle tietoa nykykäytännöistä ja neuvoa, miten hyvinvoivien häntien mittaristoa ja arviointia voi kehittää eteenpäin.

HKScan sai ryhmään kutsun, koska Suomessa häntien typistäminen on ollut kiellettyä vuodesta 2002. Suomalaisilla tuottajilla on kokemusta tuotantotavasta, missä typistämättömät hännät ovat mahdollisia. Päätimme hyväksyä kutsun, jotta saamme nostettua esille, miten suomalainen sikaketju on yksi maailman eläinystävällisimpiä ja turvallisimpia.

Tapasimme ensimmäistä kertaa viime marraskuun lopulla Grangessa, Irlannissa. Mikä oli ensimmäisen tapaamisen suurin huomio? Sianlihantuotanto, jossa hännät saavat olla rauhassa, vaatii isoa asenteellista muutosta koko EU:n sikaketjuun.

Keskustelimme myös, miten voimme tilastoida ja verrata hännänpurentaa luotettavasti eri maissa. Ainut luotettava tapa päästä selville hännänpurennasta, on mitata häntien pituus teurastamolla. Meillä on suunnitteilla Forssan teurastamolla kokeilu, jossa mittaamme teurassikojen hännät. Kokeilun avulla saamme määriteltyä, mitkä kriteerit eurooppalaisen sian terveen hännän tulee täyttää.   


Riittävä tila, virikkeet, korkealaatuinen rehu ja ennaltaehkäisevä eläinten terveydenhoito ovat aseita hännäpurentaa vastaan.