Puhdas karvapeite on edellytys eläinten hyvinvoinnille. Elintarvikehygienisistä syistä lantaisia eläimiä ei saa toimittaa teurastamolle.

Ennaltaehkäisy on paras ja helpoin tapa ehkäistä eläinten lantaisuutta. Tässä muutamia yleisimpiä ohjeita ongelman ehkäisemiseksi ja korjaamiseksi.

1. Riittävästi tilaa

Tilanahtaus voi aiheuttaa lantaisuutta. Kaikilla naudoilla tulee olla tarpeeksi tilaa liikkua tarpeidensa mukaan navettatyypistä riippumatta. Hyvin toimivassa ratkaisussa eläimillä on selkeä makuualue ja ruokinta-alue ja ympäristö on rauhallinen. Näin karsinat pysyvät puhtaana helpommin.

2. Hyvä kuivitus

Varmista kuivikkeiden riittävyys ja toimivuus. Käytä kuivikkeita riittävästi ja kuivita jo ennen kuin pohja kostuu ja eläimet likaantuvat. Yhdistele tarvittaessa eri kuivikelaatuja niin että imukyky on mahdollisimman hyvä.

3. Hyvä ilmanvaihto

Varmista että ilmanvaihto ja kosteuden poisto toimii ja lattiarakenteet pysyvät kuivina myös lämminkasvattamossa. Vasikkakasvattamossa tarvitaan lisälämmitystä.

4. Toimiva ruokinta ja vesiratkaisut

Naudan syömä rehu vaikuttaa lannan koostumukseen ja löysä lanta tarttuu helpommin eläimiin. Väkirehuprosentin kasvaessa pötsin häiriöalttius lisääntyy. Pienillä muutoksilla ruokinnassa voidaan vaikuttaa lannan koostumukseen. Epätasainen veden virtaus ja veden saanti voi aiheuttaa veden roiskimista, joka edesauttaa eläinten likaantumista

5. Sopiva karvapeite ja lantaisten eläinten puhdistus

Lanta tarttuu helposti pitkiin karvoihin. Pihvirotuisten nautojen karvapeite voidaan ajella syksyllä selkälinjasta ja reisistä likaantumisen estämiseksi ja puhdistamisen helpottamiseksi. Jos eläimet ovat päässeet likaantumaan, niin puhdistus voidaan tehdä ajamalla karvat likaantuneista kohdista. Tämä tapahtuu turvallisesti käsittelyparressa. Myös pesua voidaan yrittää jos kyseessä on lievä likaantuminen kostealla lannalla.

Jos lantaisuus on tilallanne yleistä, eikä ratkaisua löydy, kannattaa ottaa yhteyttä aluevastaavamme tai nautaneuvontaan. Selvitetään tilanne yhdessä. 

Eläinten puhtaus on tärkeää sekä terveydellisistä että hygienisistä näkökulmista.