HAMKin agrologiopiskelijat pääsivät tutustumaan tarkemmin sikatuotannon eri näkökulmiin yhteistyössä HKScanin kanssa toteutetulla sikakurssilla. HKScanin asiantuntijoiden ohjaamana opiskelijat saivat perehtyä esimerkiksi sikojen ruokintaan, sikatuotannon taloudellisiin näkökulmiin tai sikaloiden rakentamiseen ja ratkaisuihin. Luokkahuoneopetuksen lisäksi ohjelmassa oli tutustumista esimerkiksi teurastamomme ja tilavierailu.

Monelle kurssilaiselle sika oli vähän tuntemattomampi eläin, joten näille kurssilta tarttui mukaan runsaasti uutta oppia. Kurssipalautteista suurin osa olikin positiivisia ja kehuttiin toteutuksen käytännönläheisyyttä.

Projektityössä mahdollisuus olla luova

Osana kurssia toteutettiin projektityö, jossa opiskelijat saivat oppimiensa asioiden ja oman tiedonhakunsa pohjalta hahmotella siantuotannon tulevaisuutta ryhmissä. Ryhmätyöt esiteltiin HKScanin edustajille Turun pääkonttorilla. Olennaista ei ollut keskittyä siihen, mitä vaikkapa tietyllä summalla saadaan aikaan, vaan enemmän pohtia, mikä kaikki olisi mahdollista ja toivottavaa.

Opiskelijoiden palaute kurssitehtävästä ja sen toteuttamisesta olivat lähinnä positiivisia:

”Hauskaa visioida asioita ilman suurempia rajoitteita” ja ”Harjoitustyö pakottaa ajattelemaan laajasti. Aiheita käytiin läpi joka viikolla” olivat muutamia esimerkkejä opiskelijoiden kommenteista.

Opiskelijat kuuntelivat keskittyneinä toistensa visioita tulevaisuuden siantutannosta

Osa ryhmistä oli lähtenyt liikkeelle lopputuotteesta ja miten saadaan tietynlaista lihaa, toisilla taas oli tavoitteena suunnitella tulevaisuuden sikala, jossa talous, tehokkuus ja ekologisuus yhdistyvät. Useampi ryhmä oli pohtinut sikatuotannon mielikuvia ja kuluttajien näkemyksiä. Sikojen entistä vapaampaa oleskelua sikalassa, samaan tapaan, kuin naudat pääsevät liikkumaan pihatossa, ehdotettiin muutamassa harjoitustyössä. Vapaaporsitus näyttäisi harjoitustöiden perusteella olevan vakavasti otettava vaihtoehto tulevaisuudessa. Opiskelijoiden suunnitelmissa tulevaisuuden sikatilalla hyödynnettäisiin entistä aktiivisemmin uutta teknologiaa. Eräs ryhmä tavoitteli lopputuotetta eli premium-luokan marinoitunutta porsaanlihaa ja mietti, mitä muutoksia sikojen oloissa ja ruokinnassa pitäisi tehdä tavoitteen saavuttamiseksi.

”Oli mahtava nähdä valmiit työt ja miten paljon niihin oli nähty vaivaa”, sian kategoriapäällikkö Ulla Ketola kertoo.

Yhteistyöstä mukavaa vaihtelua

Opiskelijaryhmälle työstä ja sikatuotannosta kertominen toi mukavaa vaihtelua HKScanin sika-asiantuntijoiden työpäiviin ja oli tilaisuus tutustua tulevaisuuden lihantuottajiin. Varmasti moni meikäläisistäkin voi allekirjoittaa erään kurssilaisen ”kiva tehdä tällä tavalla yhteistyötä” -palautteen.

Lopulta ehkä suurin osoitus onnistumisesta oli jäyhän paimiolaisopiskelijakaksikon palautetilaisuuden tokaisu, että ”no emmää mittä haukuttavaa keksi”. Kurssia voidaan siis pitää varsinaisena menestyksenä!

Kurssin päätteeksi hymy oli opiskelijoilla herkässä