HKScanin Rotukarja 2025 –investointiohjelman tarkoitus on lisätä kotimaisen naudanlihan tuotantoa investointilisien avulla. Usea tila onkin lähtenyt mukaan ja lisännyt emolehmätuotantoa. Yksi ohjelman tarjoamaan tilaisuuteen tarttuneista on Suontaan kartano, jossa karjankasvatuksella on pitkät perinteet. Tila on ollut Rosenlewin suvun hallussa nyt sadan vuoden ajan ja Cecilia Rosenlew on pyörittänyt tilaa 30 vuotta.

Uusia tuulia, pitkiä perinteitä

Syksyllä 105 hiehoa muutti Hattulaan. Puolet karjasta oli tuolloin jo kantavia, puolet kuuden kuukauden ikäisiä. Rotuina ovat hereford ja angus ja suurin osa karjasta risteytyksiä.

Ensimmäinen vasikka syntyi maaliskuun alussa. Poikimista ei odotettu vielä ja pikkuvasikan löytyminen hiehojen joukosta oli yllätys. Keväälle odotetaan yhteensä 57 poikimista.

Vaikka emolehmien kasvatuksessa ollaankin noviiseja, kokemusta naudoista löytyi jo pitkältä ajalta ja monipuolisesti.

Alun perin tilalla oli lypsylehmiä, joista luovuttiin 2006 ja siirryttiin hiehohotellitoimintaan. Tämän jälkeen tuli tilaisuus kokeilla jälleen jotain uutta: Jokioisista tuotiin tilalle ASMO-ydinkarjahiehoja, huippuyksilöitä, joille tehtiin alkionhuuhteluita.

”Sitten päätin, että eläimistä luovutaan. Juuri kun navetta saatiin tyhjäksi, totesin, että kyllä pitäisi taas saada nautoja ja päätimme myös siirtyä luomuun. Onneksi työntekijät ja perhe innostuivat”, Rosenlew naurahtaa.

”Onhan tässä uusia asioita verrattuna aiempaan, mutta toimintaa helpottaa, kun kaikki ovat jo olleet tekemisissä nautojen kanssa.”


Ensimmäinen vasikka syntyi maaliskuun alussa, iloisena yllätyksenä, sillä poikimista ei odotettu vielä vähään aikaan

Ohjelmasta suuntalinjoja tulevaisuuteen

Rotukarja 2025 –investointiohjelma toimii hyvänä porkkanana emolehmätuotantoon, ja tilaisuus piti hyödyntää. Saatava investointilisä kannusti tekemään siirron.

Tilalla oli jo valmiiksi emolehmätuotantoon sopivia rakennuksia, joihin täytyi tehdä pieniä muutoksia, kuten muuttaa ritilälattia tasapohjaiseksi.

Tilan 250 peltohehtaarilla on viljelty viljoja ja rypsiä, härkäpapua kokeiltiin viime kesänä, mutta menestys jäi heikoksi huonojen kelien takia. Nyt suunnitelmissa on satsata nurmiviljelyyn. Laidunnusta helpottaa se, että pellot ovat pääasiassa jo valmiiksi navetan ympärillä.

Tekemistä riittää päätoimisesti kolmelle hengelle ja tulevaisuus näyttää lupaavalta, sillä perheen tytär on suunnitellut jatkavansa tilanpitoa.

Sonnivalinta mietityttää

Tällä hetkellä tilalla pohdintaa aiheuttaa sopivan sonnin tai sonnien löytäminen. Eri vaihtoehtoja ja rotuja punnitaan tarkasti. Lähdetäänkö jalostamaan puhdasrotuista karjaa vai ovatko risteytykset paras ratkaisu?

Sonnien valinta maidontuotantoa varten on tuttua, mutta nyt pitää lähestyä asiaa eri näkökulmasta. Tarkoitus on katsoa sopivia sonnivaihtoehtoja yhdessä HKScanin nauta-asiantuntijan kanssa, jotta löydetään paras mahdollinen vaihtoehto. 


Eläintenhoitaja Risto Toivosella riittää tekemistä reilun sadan hiehon kanssa

Tuki ja avoimuus tärkeää maataloudessa

Markkinoilla avoimuus kuluttajaa kohtaan on Rosenlewin mielestä tärkeää. Näiden pitää saada tietää, miten eläimet elävät.

”Ihmisiä kiinnostavat nämä asiat. Nuoret ihmiset osaavat kysellä ja lapsetkin voivat olla fiksuja kuluttajia.”

Avoimuuden ei pitäisi rajoittua myöskään vain ketjun loppupäähän.

”Maataloudessa avoin keskustelu, koulutukset ja tilavierailut ovat hyväksi. Aina jää jotain käteen ja pitää välttää itsekseen nysväämistä. Muilta voi saada hyviä kommentteja eikä tarvitse ajatella, että maataloudessa olisi suurempia salaisuuksia.”

 

FAKTA:

- Rotukarja 2025 on HKScanin lanseeraama kehitysohjelma uusille ja nykyisille emolehmätuottajille.

- Tarkoituksena on kasvattaa kotimaisen naudanlihan tuotantoa.

- Ohjelmaan on mahdollista ottaa mukaan noin uutta 3200 emolehmää vuoden 2025 loppuun mennessä.

- Ohjelmassa mukana olevat tilat saavat investointilisää uusiin emolehmiin. Lisää maksetaan viiden vuoden ajan.