HKScanin broilerialkutuotanto järjesti vuonna 2018 toista kertaa Kariniemen Tuottajakoulutuksen, joka on ensisijaisesti tarkoitettu nuorille, sukupolven vaihdosta suunnitteleville Kariniemen tuottajille tai sen juuri tehneille sekä myös pitkäaikaisille broileritilan työntekijöille. Tuottajakoulutus sisältää neljä lähipäivää, joissa paneudutaan hyvin käytännönläheisesti tuotantopolven broilerin kasvatukseen, rehustukseen, terveydenhuoltoon ja tautisuojaukseen sekä yleisasioihin (esim. katelaskelmat, tuotelaatu, edunvalvontajärjestöt). Lisäksi koulutuksen tiimoilta tuottaja vierailee teurastamolla katsomassa oman kasvatuseränsä teurastusta sekä tuotantoneuvoja vierailee tilalla. Tänäkin vuonna koulutus pidettiin pienryhmäkoulutuksena ja koulutukseen osallistui 10 broilerituottajaa tai sellaiseksi tulevaisuudessa aikovaa.

Koulutuksen päätavoitteena on jakaa nuorille tuottajille Kariniemen broilerin kasvatuksen parhaat tuotantotavat, tutustuttaa broilerin alkutuotantotiimiin ja muihin tuottajiin.

Juha Levosen pitämä talousosio sai tänäkin vuonna kovasti kehuja ja talousasioiden ja tuotantotulosten läpikäyntiä toivottiin lisää. Myös käytännön tilavierailu ja teurastamovierailut koettiin hyödyllisiksi. Ulkopuolisten luennoitsijoiden, kuten tarkastuseläinlääkärin ja valvontaeläinlääkärin pitämät luennot, olivat erityisen mielenkiintoisia. Lähipäivät olivat aikataulultaan melko tiukkoja ja lisää aikaa muihin tuottajiin tutustumiseen oli toiveena tuleville koulutuksille.

Tuottajakoulutus on hyvä lähtökohta ensi vuonna alkavalle HKScanin omalle Next Generation -koulutukselle, jossa osittain samoihin asioihin perehdytään vielä syvällisemmin ja hieman yrittäjälähtöisemmistä näkökulmista. Next Generation-koulutuksessa on myös mainio tilaisuus laajentaa verkostoaan myös muihin HKScanin tuottajiin. Koulutukseen ehtii vielä hakea 30.11. mennessä.

Vuoden 2019 tuottajakoulutukseen haku avataan pian! Tervetuloa kaikki uudet ja vanhat tuottajat!

 


Vuoden 2018 Kariniemen tuottajakoulutukseen osallistuneet saivat marraskuun puolivälissä todistuksensa. Iso käsi nuorille broilerituotannon osaajille!