Kuluttajat ovat tänä päivänä vaativampia kuin koskaan. Elintarvikealallakin kilpailussa menestyvät he, joilla on kustannuskilpailukykyinen ketju ja aidosti erilaiset tuotteet. Jotta voimme tarjota kuluttajille vastuullisesti tuotettua, korkealaatuista ja kiinnostavaa ruokaa, meidän on mietittävä kokoa ketjua tilalta haarukkaan.

Avainasemassa sekä tuottavuuden että valikoiman ja konseptien kehittämisessä on tiivis yhteistyö sopimustuottajiemme kanssa. Hyviä lähtöjä tuoteinnovaatioiksi on jo syntynyt. Kuluttajille on ollut tarjolla viime kesästä lähtien kotimaista, antibioottivapaasti kasvatettua possua. Uusi täysin antibioottivapaa tuotantotapa vastaa markkinakysyntään, jonka pohjalla on huoli antibioottien tehon heikentymisestä sairauksien hoitamisessa. 

Helmikuussa starttasimme kotimaisen rotukarjan investointiohjelman, jotta voimme tarjota tuotantoketjun läpinäkyvyyttä arvostaville kuluttajille kotimaista naudanlihaa myös tulevaisuudessa. Ketjumme rotukarja kasvatetaan aina olosuhteissa, jotka mahdollistavat eläinten luonnonmukaisen käyttäytymisen.

Muutama viikko sitten tiedotimme, että meillä on valmius siirtyä Kariniemen tiloilla soijavalkuaisesta kotimaisiin palkokasveihin. Kananpoikien ruokavalion uudistaminen kasvattaa ketjun kotimaisuusastetta entisestään. Ruokinnan uudistaminen oli luonteva jatko kananpoikien marraskuussa lanseeratulle kasvatustavan uudistukselle, jossa untuvikot kuoriutuvat kanalassa erillisten hautomoiden sijaan.

Innovaatiot, yhteistyön tiivistäminen ja kehittämisen nopeampi tempo vaativat avointa, vuorovaikutteista ja nopeampaa viestintää. Ajantasaisella viestinnällä ja mahdollistamalla keskustelun eri foorumeissa voimme rakentaa yhteistä ymmärrystä ja keskinäistä luottamusta sekä hyödyntää koko arvoketjun osaamista ja kokemusta.

Kotitilalta-lehti, joka kulki pitkään myös nimellä Jokasorkka, on seurannut mukanamme vuosikymmeniä. Näytölläsi lepäävä uutiskirje on askel joustavampaan, ajantasaisempien viestien maailmaan. Siinä missä painettu asiakaslehti kiertää viikkoja taittajalla, painotalossa ja postin lajittelukeskuksessa, sähköinen viesti saavuttaa vastaanottajan postilaatikon napin painalluksella.

Lanseerasimme kaksi viikkoa sitten Facebookissa myös HKScan tuottajayhteisön. Uusi, tuottajien toivoma keskusteluryhmä tarjoaa ketjumme lihantuottajille ulkopuolisilta suljetun, matalan kynnyksen kohtaamispaikan, jossa voi kysyä täsmävinkkejä, solmia uusia kontakteja, nostaa esille ajatuksia kehittämiskohteista ja jakaa omia kokemuksiaan muiden tuottajien ja HKScanin työntekijöiden kanssa.

Tavoitteenamme on parantaa kykyämme viestiä ajankohtaisista tuottajia kiinnostavista asioista sekä rakentaa entistä keskustelevampi kulttuuri ”Tilalta haarukkaan” –strategiamme hengessä. Haluamme hyödyntää uusia viestintäkanavia, mutta myös jatkaa hyväksi havaittujen olemassa olevien toimintatapojen hyödyntämistä; toivomme avointa ja aktiivista keskustelua niin tilakäynneillä, tuottajatapaamisissa, koulutuksissa ja seminaareissa kuin vasta avatussa Facebook-ryhmässäkin.

Aiemmin yhteisöt rakentuivat saman kylän ihmisistä. Nyt käsillämme on mahdollisuus rakentaa vahva, koko maan laajuinen tuottajayhteisö, joka sparraa eteenpäin niin toisiaan kuin koko HKScanin ketjua.