Eläinkuljetuksissa käytettävällä kalustolla on suuri merkitys eläinten hyvinvoinnille. HKScanin yhteistyökumppani, Kuljetusliike Jyrki Vertanen on hankkinut hollantilaiselta eläinkorien valmistajalta Berdexiltä uudenaikaisen, erityisesti porsaskuljetuksiin suunnitellun puoliperävaunuyhdistelmän.

Kuormatilaratkaisu poikkeaa perinteisestä erityisesti koneellisen ilmanvaihdon ansiosta. Kun kuormatilassa ei ole ilmanvaihtoluukkuja, eläimet ovat suojassa vedolta.

Ilma porsaille sopivaksi

Auton kolmikerroksisessa, esilämmitettävä kuormatilassa voi kuljettaa 550 kolmekymmenkiloista porsasta. Ilma puhalletaan jokaisen kerroksen katossa olevista pienistä rei’istä alaspäin tasaisesti koko kuormatilaan. Lastaushissi on reunoilta suljettu, mikä estää eläinvauriot lastauksen yhteydessä. Ilman lämpötila, kosteus ja hiilidioksidimäärä säädetään automaattisesti juuri sopivaksi erikokoisille possuille. Arvoja voidaan seurata reaaliaikaisesti ajon aikana ohjaamossa olevalta näytöltä. Kuormatila on varustettu hygieniaa parantavalla, automaattisella desinfiointijärjestelmällä. Lähes tasaisten sisäseinien ansiosta kuormatilan puhtaanapito on helpompaa kuin perinteisissä autoissa.

Uudesta tekniikasta useita hyötyjä

Edistyksellisillä teknisillä ratkaisuilla saavutetaan useita hyötyjä. Lastauksen jälkeen eläimet ovat rauhallisia ja käyvät lepäämään pimennettyyn, lämpimään kuormatilaan. Ensimmäisten kokemusten perusteella eläimet pysyvät täysin kuivina ja ulostavat vähemmän kuljetuksen aikana. Tutkimusten mukaan myös nestehävikkiä tapahtuu vähemmän.

Uudella porsasautolla pyritään ajamaan suuri osa välittämistämme pienimmistä, kahdeksankiloista välitysporsaista, joille uudesta tekniikasta saadaan suurin hyöty.

Kuljetusliike Vertasen, kuten muidenkin porsasautoilijoiden, ajoalueisiin tulee tämän myötä muutoksia. Muutoksia tuo myös kuljetettavan porsasmäärän vähentyminen. Tulevaisuudessa tulemme selvittämään uudenlaisen tekniikan vaikutuksia myös porsaiden kasvuun sekä lihan laatuun mm. osana opinnäytetyötä.