Vime viikolla vietettiin avoimia ovia Rääkkylässä Ville Kinnusen loppumetreillä olevassa nautakasvattamossa.

Esittelyn kohteena oli 240 paikkainen lämmin nautakasvattamo. Kyseessä on HKScanin nautarakennusmallin mukaan toteutettu kasvattamo, jonka rakenneratkaisut ovat mietittyjä ja käytännön tiloilla hyviksi koettuja.

Avoimet ovet houkuttelivat paikalle väkeä laajalta alueelta. Joukossa oli omaa kasvattamoinvestointia pohtivia, suunnittelevia ja käynnisteleviä viljelijöitä.

Villen kasvattamohankkeen rakennustyöt käynnistyivät kuluvan vuoden huhtikuussa ja kasvattamoon on tulossa vasikat lokakuun alkupuoliskolla. Isäntä on ollut aktiivisesti mukana rakennustyössä ja rakennustyö on toteutettu paikallisin voimin.

Näitä uusia nautakasvattamoiden avoimia ovia on päästy turhan harvoin pitämään parin viime vuoden aikana. Vuonna 2017 on kuitenkin useita hankkeita käynnistymässä, joten odotettavissa on huomattavasti vilkkaampi avoimien ovien vuosi nautakasvattamoissa.

Vuoden 2017 rakentajilla hankkeet ovat jo tässä vaiheessa pitkällä. Ripeästi toimien vuoden 2017 rakentajaksi ehtii toki vielä. Nyt on hyvä hetki laittaa vuoden 2018 rakentamisen suunnittelu vauhtiin.

Tällä hetkellä valtiovallan taholta hankkeisiin on saatavissa hyvät rahoitus- ja investointituet. Rahoituskauden loppua kohden tilanne useimmiten heikkenee ja päätökset venyvät.