Sain käsiini AgroSoftin alustavat porsastuotantotulokset alkuvuodelta 2015. Optipossu  maxi  -tilojen noin 20000 emakon tulokset osoittivat  lähes yhden vierotetun porsaan lisäystä  edellisvuoteen.  Tulos on uskomaton, kun tietää, kuinka hitaasti porsastuotos yleensä kehittyy. Genetiikkatoimittajamme Topigs Norsvinin lupaus yhden porsaan lisäyksestä toteutui alle puolessatoista vuodessa!

Genetiikkayritysten kehittämä jalostuspyramidi kuvaa parhaan genetiikan siirtymistä puhdasjalostuksesta hybridituotannon kautta käytännön porsastuotantosikaloihin.  Pyramidi tuntui 20 vuotta sitten lähinnä teoreettiselta mallilta ja sen käytännön toteutus silloisessa ympäristössä lähes mahdottomalta.

2000-luvun alun voimakkaan porsastuotannon rakennekehityksen myötä pyramidiajatus sai HKScanissa vauhtia. Vanha malli ei enää pelannut, kun isot tuotantoyksiköt tarvitsivat kasvavia määriä tasalaatuista ensikkoainesta tuotantonsa käynnistämiseen. Keskitetyn hybridituotannon malli oli olemassa, mutta eläintautien pelko ja tilojen kiinnostus omaan uudistukseen jarruttivat kehitystä.

Hyvät kokemukset ostohybridiensikoista ja panostaminen tautien hallintaan muokkasivat kuitenkin asenteita.  Vuoden 2012 sopimusuudistus tarjosi ostohybridejä käyttävälle tilalle vielä porkkanaksi yhden euron lisän porsaan hintaan. Näin oli jalostuspyramidin toimintamalli valmis.

Nyt HKScan välittää noin 12000 hybridiensikkoa vuodessa, mikä on noin 80 prosenttia ketjun emakoiden uudistustarpeesta.  

Keskitetysti toimivassa jalostuspyramidissa on vielä paljon kehitettävääkin. Tautiriskin hallinta ja geenivirheet korostuvat tässä mallissa, jossa niin hyvät kuin huonotkin asiat ja ominaisuudet leviävät nopeasti. Bioturvallisuuden ymmärtäminen onkin asia, johon jokaisen ketjussa toimivan pitää suhtautua vakavasti.

Kasvavat porsasmäärät vaativat uudenlaisia rehuja ja uudenlaisia hoitomalleja

Myös tilatason managementia voidaan edelleen parantaa.  Ei riitä, että porsaita syntyy, vaan niiden elinkaari tulisi pystyä turvaamaan aina teuraslinjalle saakka. Kasvavat porsasmäärät vaativat uudenlaisia rehuja ja uudenlaisia hoitomalleja. Tekemämme genetiikkavalinnat antavat tuotannon kehittämiselle täyden mahdollisuuden.

Myös emolehmätiloilla on mahdollisuus parantaa karjansa perinnöllistä tasoa. HKScanin järjesti huhtikuun lopulla Tammelassa Sonnihuutokaupan, jossa oli tarjolla noin 80 perimältään huippulaatuista erirotuista astutussonnia.  

Tänä keväänä sonnit oli ensi kertaa arvioitu myös lihan laadun osalta ultraäänimittauksella. Lihan mureuden on todettu olevan periytyvä ominaisuus, joten on tärkeää, että rotukarjaketjussa jalostuskäytössä on parhaat eläimet myös lihan laadun osalta.

Monta erinomaista sonnia jäi vielä odottamaan ottajaansa. Varhaisen perinnöllisyystieteilijän Grigori Mendelin opit pätevät tänäänkin, joten nyt kannattaa soittaa Nummisen Jussille ja varata hyvä sonni kevään astutuksiin. Pojasta polvi paranee!

Kirjoitus on julkaistu myös Kotilalta 2/15 pääkirjoituksena.

Lue lisää jalostuksesta Kotilalta 2/15 lehdestä.