Jokainen viljelijä toivoo viljasadosta hyvää ja tuottavaa. Nykyisin myös kuluttaja toivoo paljon tietoa ruokansa raaka-aineista, kuten sen, missä ja miten sen raaka-aineet on tuotettu. Yleisen kiinnostuksen herääminen haastaa viljelijät kirjaamaan tarkemmin ylös oman viljansa alkuperään, tuotantoon, varastointiin ja kuljetukseen liittyviä asioita.

Yksi keino viljan laadun varmistamiseen on vilja-alan yhteistyöryhmässä (VYR) kehitelty viljapassi.

Viljapassi on tiedonkeruulomake, johon täytetään viljaerän tiedot, välitysliike, varastointi ja myös kuljetus. Viljapassi mahdollistaa yhtenäisen tiedon keruun kaikilta toimijoilta. Viljapassi on otettu käyttöön 2013 ja päivitetty keväällä 2014.

Passin ovat kehittäneet viljakaupan ja teollisuuden edustajat yhteisvoimin. Myös lainsäädäntö on asettanut erilaisia vaateita jäljitettävyydelle.

HKScan välittää viljaa tiloilta tiloille. Ammattitaitoiset kuljettajat hoitavat lastauksen, punnituksen ja purun. Viljan myyjä täyttää VYR:n viljapassin, joka säilytetään jokaisesta toimitettavasta erästä. Näin myös viljan jäljitettävyys on hoidossa. 

Ruokinnan pystyy suunnittelemaan täsmällisesti vain jos tietää tarkasti viljan laadun

Suosittelen lämpimästi viljapassin käyttämistä myös silloin, kun tuottaja tekee viljakauppaa toisen tilan kanssa. Netistä se on helppo tulostaa ja tallentaa haluamallaan tavalla.

Ruokinnan pystyy suunnittelemaan täsmällisesti vain jos tietää tarkasti viljan laadun. Ostajan on oltava selvillä ostoviljan laadusta aivan samalla tavoin kuin oman tilan viljoista. Ja kun laatu tunnetaan, on myyjän ja ostajan selkeää ja helppoa tehdä kauppaa.

Paljon käytetty sanonta ”älä osta sikaa säkissä” sopii osuvasti tähänkin. Uskoisin, että tällä tavoin vältytään myös väärinkäsityksiltä ja lisätään tilojen välistä luottamusta.

Toivotan kaikille hyviä puintikelejä!