Eläinkuljetusauton tulo tilalle on näkyvin osuus kuljetusten suunnittelussa. Yllättävän paljon on kuitenkin tehtävää ennen kuin auto pihaan kaartaa. Tässä ja seuraavissa blogeissani availen hiukan sitä, mitä suunnittelussa oikein tapahtuu, aloittaen porsasvälityksestä.

Porsasvälitystä HKScanilla hoitaa Forssassa Jutta Heiskanen. Tulevan ajoviikon suunnittelu käynnistyy viimeistään keskiviikkoisin, jolloin Jutta selvittää tarjolla olevaa porsasmäärää tilojen kanssa sähköpostitse, puhelimitse ja myös autoilijoiden kautta. Samaan aikaan tarkistetaan myös tilausten määrät.

Iso osa porsaskaupasta on nykyisin verkostoitunutta, eli lihasikatilat ottavat eläimet säännöllisesti aina samalta porsastilalta. Jutta sovittaa tilaukset ja tulevat porsasmäärät yhteen ottaen huomioon verkostokumppanit, tilojen sijainnit ja niiden nouto- ja vientiaikatoiveet. Yhtenä suunnittelutavoitteena on logistinen tehokkuus eli kuljettaminen edullisesti. Jutan tehtävänä on olla ajan hermolla siitä, miten hänen tekemänsä ratkaisut vaikuttavat kustannuksiin.

Välitysautoja Jutalla on käytettävissään kymmenisen kappaletta eri puolilla Suomea. Osa ajaa myös vasikoita, ja ajoja sovitellaankin yhdessä myös vasikkavälitystä suunnittelevan Juha Vanhalakan kanssa.

Vielä torstaikin kuluu pitkälti tulevan viikon ohjelmoinnin parissa. Perjantaisin Jutta lyö ohjelman lukkoon, toimittaa sen autoilijoille ja ilmoittaa tiloille aikatauluja ainakin päivän tarkkuudella.

Porsaita kuljetetaan pääosin vain arkipäivinä, ja suunnittelijakin saa yleensä viettää viikonloput rauhassa. Maanantaisin ja tiistaisin Jutta tarkistaa possupasseja, viilaa kuluvan viikon ohjelmaa, neuvottelee kenttäedustajien kanssa lähiviikkojen täytöistä ja selvittelee mahdollisia takuuasioita. Välitys pitää tiiviisti yhteyttä myös neuvontaan esimerkiksi porsaslaatuun liittyvissä asioissa.

Porsastilanne on tällä hetkellä kutakuinkin tasapainossa, mutta kyllä sen eteen on työtä tehtykin. Ajoittaiset ruuhkat aiheuttavat tuskaa kaikille, silloin eläimet pitäisi saada nopeasti pois uusien porsaiden alta. Porsasvajekaan ei ole herkkua, sillä niukkuudesta kärsii lihasikaloiden tehokkuus.

Jutta seuraa myös välitettyjen porsaiden määriä teurasennustetta varten, samoin keskipainoa. Välitettyjen porsaiden paino on erityisen tärkeä toimitettaessa porsaita rypsikasvatukseen. Koko ajan suunnittelijan tulee olla tietoinen myös siitä, mitä tapahtuu teuraslogistiikan puolella, sillä teuraiden noudot voivat oleellisesti vaikuttaa, milloin tila voi ottaa uudet porsaat.

Kuljetusten suunnittelussa on otettava huomioon eläintautien leviämisen estäminen tilojen välillä. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi useita auton pesuja kuljetusten välissä päivän aikana, mikä pidentää päivää.

Maailma muuttuu nopeasti varsinkin sikataloudessa, ja muutosta on osattava ennakoida myös porsasvälitysmaailmassa. Yhdessä kenttäedustajien kanssa Jutta käy säännöllisesti läpi lähiaikojen näkymiä tiloilla, esimerkiksi tilanpidon lopettamisia, tuotannon laajennuksia ja tuotantosuuntien muutoksia, ja suunnittelee siltä pohjalta tulevien vuosienkin porsasvälityksen toimintaa.

Tylsää päivää ei porsasvälityksessä koskaan ole, siitä pitää huolen moninaiset tehtävät ja persoonana tietysti Jutta itse!