Muutama vuosi sitten TN70-hybridi otettiin käyttöön Suomessa HKScanin emakoiden genetiikkana. Sen jälkeen porsastuotanto on noussut huimasti. Hyvin ruokittuna ja hoidettuna TN70 tuottaa paitsi isot pahnueet, myös runsaasti maitoa.

Tehokkaan tuotannon perusta luodaan ensikoiden kasvatuksessa. Hyvin tuottavat ja terveet emakot saat panostamalla ensikoiden kasvatukseen. Genetiikan toimittaja Topigs Norsvin on antanut selkeät tavoitteet TN70:n painon ja selkäsilavan kehitykselle, mikä tekee painonseurannasta toimivan työkalun tiloille tuotannon kehittämiseen.

Ensikon painolla ensimmäisessä siemennyksessä on suuri vaikutus pahnuekokoon. Topigs Norsvinin mukaan, optimipaino ensimmäisessä siemennyksessä on 160-170 kg. Jos ensikot ovat liian painavia ensimmäisessä siemennyksessä, kuolleena syntyneiden porsaiden määrä kasvaa. Myös painon kehitys ensimmäisen tiineyden aikana vaikuttaa pahnuekokoon. Topigs Norsvinin tutkimukset ovat osoittaneet, että ensikon painon tulisi nousta 70 kg ensimmäisen tiineyden aikana. Tällöin saavutetaan sopiva porsimispaino, 230-240 kg.

Ensikoiden kasvatuksessa kannattaa välttää ruokinnan rajoittamista kasvatuksen loppuvaiheessa, sillä ensikoiden olisi oltava tuossa kehitysvaiheessa positiivisessa energiatasapainossa, jotta ne tulevat hyvin kiimaan. Mikäli päiväkasvua täytyy rajoittaa, kannattaa se tehdä vaiheessa, jossa ensikot kasvavat toivottua nopeammin. Jos ne kasvavat liian nopeasti jo alkuvaiheessa, on silloin oikea paikka säätää ruokintaa. Myös ruokinnassa käytettävällä rehulla on väliä. Esimerkiksi lihasikojen loppukasvatusrehu ei sovi ensikoiden kasvatukseen, koska se sisältää liian paljon lysiiniä, liian vähän fermentoituvia kuituja sekä kivennäisaineita ja vitamiineja.

 

Tietoaineistojen analysointi on osoittanut, että ensikon pieni pahnuekoko ennustaa pieniä pahnueita myös seuraavilla porsimiskerroilla. Seuraavasta sukupolvesta kannattaa siis pitää hyvää huolta!

Ensikoiden kasvatusta kehittäminen vaatii, että tiedämme, miten nopeasti ensikot kasvavat, miten paljon ne syövät ja millaista rehu on. Näihin tietoihin perustuen voimme antaa juuri tilasi tilanteeseen sopivia ohjeita.