HKScan myönsi ensimmäisen ympäristöpalkintonsa pari vuotta takaperin Ruotsissa. Tunnustus nostaa esille hyviä esimerkkejä ja levittää osaamista maatiloilla.

Tiloilla tapahtuva ympäristötyö on tärkeä osa HKScanin yritysvastuutoimintaa, sillä haluamme yhdessä tuottajiemme kanssa kehittyä ja parantaa koko ketjua. Samalla osoitamme asiakkaille ja kuluttajille, että suhtaudumme vakavasti ympäristötyöhön ja että se on toiminnassamme tärkeällä sijalla.

Tänä vuonna valitsemme HKScanin tuottajien joukosta vuoden ympäristöpalkinnon saajan myös Suomessa. 

Kerro meille tilasi ympäristöteoista - tai vinkkaa kaverista!

Oletko saavuttanut parannuksia tilasi energiankulutuksessa, hävikin pienentämisessä tai lannoitteiden käytössä? Ehkä toimintasi on  lisännyt biologista monimuotoisuutta tai  vaikuttanut muutoin suotuisasti ympäristöön tai ilmastoon?

Kirjoita lyhyt kuvaus tuotannosta tilallasi tai tilasta, jonka haluat nimetä ehdokkaaksi. Kerro myös tuotantosuunta ja jotain toiminnan laajuudesta, kuten viljelyalasta ja eläinten määrästä. Kuvaa ympäristön hyväksi tehtyä työtä ja sen myönteisiä vaikutuksia. Kerro myös, miksi muutokseen tai investointiin ryhdyttiin. 

Lähetä vapaamuotoinen hakemuksesi, tai vinkki tunnustuksen ansaitsevasta tilasta, 7.12. mennessä osoitteeseen: katja.toivanen@hkscan.com.