Menneen kesän poikkeukselliset sääolot heijastuvat koko kuluvaan ruokintakauteen. Tänä vuonna rehuoptimointia vaikeuttaa myös kotimaisten viljojen korkealle poukannut hinta.

Broilerien ruokinnassa onnistuminen vaatii nyt enemmän tarkkuutta kuin ehkä koskaan ennen. Vanhempi asiantuntija Eija Talvio on kerännyt tietoa broileritilojen viljoista ja keskustellut tiiviisti rehuvalmistajien kanssa.

”Rehuvehnien valkuaispitoisuudet vaihtelevat nyt laajalla välillä, 13:sta 20 prosenttiin. Korkean valkuaisen viljaerissä on matala tärkkelyspitoisuus, ja siten tavallista vähemmän energiaa. Lisäksi osalla tiloista omaa viljaa on kaikkiaan hyvin niukasti, toisilla saattaa olla varastossa vielä edellisen kauden vehnää. On selvää, että ostorehuissa tarvitaan nyt enemmän vaihtoehtoja kuin tavallisena vuonna”, Talvio sanoo.

Tehdasrehut uudistettu

Molemmat rehunvalmistajat ovat tuoneet jo tarjolle eri rehuvaihtoehtoja. Kasvattajan haasteena on arvioida uuden sadon vehnien ja uudistettujen tehdasrehujen yhteensopivuus, eikä se ole helppoa, Talvio sanoo.

”Tavoitepainoon tähtääminen on haastavampaa kuin koskaan. Kun teuraspainoa on totuttu arvioimaan lintujen painonseurannan, rehunkulutuksen ja edellisen erän rehuhyötysuhteen avulla, tämä ei välttämättä tänä vuonna onnistu.”

Tällaisessa tilanteessa korostuu viljan analysoinnin tärkeys ja hyvä suunnittelu. Rehunvalmistajat tarjoavat vilja-analyysit maksutta. Rehuedustajan kanssa kannattaa käydä perusteellisesti läpi eri vaihtoehdot.

”Tiedä, millaista viljaa varastossasi on. Mieti, kuinka paljon sitä riittää käytettäväksi seuraavaan satoon saakka. Sitten valitse, mikä tehdasrehu sopii parhaiten oman tilasi tilanteeseen”, Talvio ohjeistaa.

Yleensä broilerien rehuseokseen sekoitetaan 15-20 prosenttia vehnää. Kokonaisen vehnän käyttöä edellyttävät sekä broilereiden hyvinvointituki että HScanin tuotantotapaohjeet.

Tiedä mitä syötät

Tärkeää on tietää koko ajan, millaista viljaa linnuille kulloinkin menee. Näytteet on otettava edustavasti ja pitkin talvea, aina viljaerän vaihtuessa.  Taloudellisesti on iso merkitys, jos 15-prosenttiseksi luullussa vehnässä onkin 20 prosenttia valkuaista. Ylimääräinen valkuainen jää linnulta hyödyntämättä ja hukkaantuu lantaan.

Kaikki ammattitaito on nyt pantava peliin, jotta kuluvan kauden haasteista selvitään. Tuottajien pienryhmissä on syksyn mittaan jaettu kokemuksia yhteiseksi hyödyksi. Talvio muistuttaa, että muuttujia on paljon.

”Kesän helle heikensi lintujen kasvuja. Vuodenajan vaikutus tuloksiin onkin pidettävä mielessä, kun niiden pohjalta ennustetaan seuraavien erien kasvua. Kaikki yllätykset eivät johdu rehuista.”

Nyt loppusyksyllä linnut kasvavat Talvion mukaan taas hyvin. Silmät ja korvat on kuitenkin pidettävä auki kasvattamossa joka hetki. Kaikki havainnot ovat nyt erittäin tärkeitä, Talvio viestittää.