Heinäkuun alusta lähtien HKScanin tuottajapalvelutiimi on saanut vahvistusta eläinlääkäri Elina Välimäeltä. Sikapuolella Välimäki keskittyy syksyn aikana osaruhohylkäyksiin, broileripuolella hän auttaa tarvittaessa akuuteissa tapauksissa. 

Kiinnostusta tuotantoeläimiin jo uran alusta alkaen

Välimäki on valmistunut Helsingin Yliopistosta eläinlääkäriksi ja vaikka kotona ei ollutkaan maatilaa, heti opiskelujen alkuvaiheesta oli selvää, että tuotantoeläimet kiinnostivat erityisen paljon. Hevostyttötaustalla isojen eläinten kanssa toimiminen ei ollut vaikeaa.

Jo ensimmäinen opiskelukesä kului seminologin töitä tehden ja opinnoissa oli selvää, että tuotantoeläinpuoli ja erityisesti tuotantoeläinten terveydenhoito olivat tulevaisuuden työhaaveena.

Mahdollisuus syventää osaamista HKScanilla

Välimäki on toiminut kunnaneläinlääkärinä vuodesta 2010 lähtien ja on suorittanut tarkastuseläinlääkärin tutkinnon ja tätä kautta kerryttänyt kokemusta teurastamossa työskentelystä. Hän tekee parhaillaan tuotantoeläinten terveyden- ja sairaanhoidon erikoiseläinlääkärin tutkintoa, ja työskentely HKScanilla tarjoaa täydellisen tilaisuuden syventää osaamista.

”Olen iloinen tästä mahdollisuudesta työskennellä suuressa yrityksessä, jossa on moniammatillinen yhteisö. HKScanilta löytyy monenlaista tietotaitoa ja eri alojen asiantuntijoita, joiden kanssa työskennellä”, Välimäki kertoo.

Erityisen tyytyväinen hän on siihen, että pääsee työskentelemään nimenomaan terveydenhuoltokysymysten parissa, kunnaneläinlääkärin tehtäväkuva kun on varsin laaja. Välimäki toivoo myös pääsevänsä paremmin avaamaan tuottajille eläinten terveyteen ja teurastamon toimintaan liittyviä tekijöitä.

Tuottajat motivoituneita kehittymään

Välimäki on jo päässyt tilakäynneille ja selvityksiä saatu alkuun. Vastaanotto on ollut positiivinen.

”Tilat ovat aidosti motivoituneita selvittämään, mitkä asiat vaikuttavat eläinten hyvinvointiin ja lihan laatuun. Tuottajat haluavat tietää, mitä voidaan tehdä vielä paremmin omalla tilalla ja kehittää toimintaansa.”

Broileripuolella Välimäki keskittyy lähinnä akuuttien sairastapausten ja kuolleisuuden selvittämiseen.  Sikapuolella pääasiallisena työn kohteena on selvittää osaruhohylkäyksiin johtavia tekijöitä ja miten niitä voitaisiin vähentää.

Selvitys osaruhohylkäyksistä

HKScan haluaa vähentää sikojen osaruhohylkäyksiä ja on käynnistänyt projektin ongelman selvittämiseksi. Projektiin kuuluu vierailuita sekä teurastamolla että noin 30-40 sikatilalla, jossa on ollut tavallista enemmän hylkäyksiä.

Tarkoitus on selvittää, mitkä seikat johtavat osaruhohylkäyksiin, missä ja miten ne syntyvät ja miten tilat voivat toimia hylkäysten vähentämiseksi. Projekti on alkanut elokuussa ja jatkuu syksyn ajan. Tuloksista, toimenpiteistä ja mahdollisista suosituksista tiedotamme tuottajia myöhemmin, kun saamme selvityksen tulokset tietoomme.

Sikatuottajia on tiedotettu osaruhohylkäyksiä koskevasta selvityksestä tarkemmin Sinetissä


Välimäen työhön kuuluu, paitsi perehtyä ruhojen hykkäyssyihin teurastamolla, myös tutustua tiloilla eläinten olosuhteisiin ja hyvinvoinnin kehittämiseen.