Aiemmin lypsykarjan ja munivien kanojen parissa työskennellyt tradenomi-agrologi Marjut Lehtinen kertoo kokemuksistaan Satafood Kehittämisyhdistyksen ja HKScanin broilerihankkeessa.

Broilerien hyvinvointia kehittämällä kilpailukykyä alkutuotantoon -hanke on alkanut yhteystyössä HKScanin ja Satafood Kehittämisyhdistys Ry:n kanssa. Hanke on neuvonnallinen, ja tarkoituksena on pyrkiä parantamaan tuottajien kasvatusolosuhteiden hallintaa ja sitä kautta eläinten hyvinvointia. Hankkeen kohderyhmänä ovat kaikki Kariniemen broilerintuottajat. Tilakäynnit on nyt aloitettu, ja hanke jatkuu vuoden 2019 loppuun asti.

Tilalla pyritään luomaan optimaaliset olosuhteet untuvikoille jo ennen niiden saapumista. Halli lämmitetään untuvikoille sopivaksi, yli 30 asteeseen. Jos kosteus on matala, tarvitaan enemmän lämpöä ja päinvastoin. Liian kuiva ilma taas voi rasittaa untuvikon hengityselimiä. Myöhemmässä vaiheessa hallin lämpötilaa lasketaan vaiheittain ja lintujen kasvaessa ilmanvaihtoa lisätään. Ilmastoinnin merkitys hyvinvoinnille on suuri, sillä sekä liiallinen että liian vähäinen ilmanvaihto voi altistaa lintuja stressille ja erilaisille sairauksille.

Kasvatusolosuhteiden hallinta Suomen olosuhteissa on tarkkaa ja vaativaa. Erityisesti kevät- ja syyskaudella lämpötilanvaihtelut vuorokauden sisällä voivat olla hyvinkin suuria. Talvella lämmitystarve on suuri, mutta ilman tulee kuitenkin vaihtua riittävästi raikkaan ilman turvaamiseksi. Kesän haasteina ovat äkillisesti alkavat hellejaksot, jolloin linnut ovat vaarassa altistua lämpöstressille. Vaihtelevissa olosuhteissa broilerituottajan taito seurata kasvattamon olosuhteita ja säädellä niitä olosuhdetietokoneen ja kasvattamon laitteiden avulla korostuu. Pehkun kuntoa ja eläinten terveyttä seuraamalla voidaan arvioida myös olosuhdehallinnan onnistumista.

Hankkeessa tehdään paljon tilakäyntejä, joilla käydään läpi olosuhteet hallikohtaisesti. Hankkeen käytössä ovat erilaiset olosuhdemittarit, kuten lämpötila, -kosteus- ja hiilidioksidimittari, lämpökamera ja savutykki. Erilaisten mittarien avulla olosuhteita on helpompi hahmottaa ja ne auttavat ongelmakohtien määrittämisessä.

Yleisesti ottaen eläinten hyvinvointi on Suomessa erinomaisella tasolla. Tästä kertovat mm. broilereiden jalkapohjapisteet, jotka ovat kansainvälisesti huipputasoa. Suomen vaihteleva ilmasto ja erityisesti tänäkin talvena pitkään jatkunut kosteus aiheuttavat kuitenkin haasteita olosuhdehallinnalle. Hankkeen aikana saatu tieto, taito ja kokemus välitetään tuottajille helpottamaan eläinten hyvinvoinnin turvaamista kaikkina vuodenaikoina.