HKScanin kehitysohjelma emolehmätiloille on käynnistynyt menestyksekkäästi. Tavoitteena on lisätä naudantuotantoa 3200 uudella emolehmällä vuoteen 2025 mennessä. Jo ensimmäisen puolen vuoden aikana on solmittu sopimuksia, jotka kattavat jopa kaksi kolmasosaa tavoitellusta eläinlisäyksestä.

Merkittävää eläinmäärän lisäystä tiloilla

”Keskimäärin sopimuksen tehneillä tiloilla on ollut 36 lehmää ja sopimuksen myötä keskimääräinen eläinluku nousee yli 90 emolehmään tilaa kohden. Voidaan siis puhua merkittävästä lisäyksestä”, kertoo hankintapäällikkö Ilkka Ojanen.

Mukaan lähteneitä tiloja on nelisenkymmentä ja kolmasosa näistä on aivan uusia tiloja, joilla ei aiemmin ole ollut kotieläintuotantoa. Jonkin verran tuottajia on siirtynyt HKScanille myös eri toimijoilta. 


Jo iso joukko emolehmätiloja on lähtenyt mukaan Rotukarja 2025-ohjelmaan

HKScan tilojen tukena muutoksissa

Varsinkin naudantuotannon tyhjästä aloittavilla tiloilla on tarvetta investoinneille ja neuvonnalle. Myös merkittävästi tuotantoaan lisäävillä tiloilla muutokset edellyttävät tarkkaa suunnittelua. HKScan tarjoaa asiantuntijoidensa osaamisen kehitysohjelmatilojen käyttöön. Usean rakennusinvestoinnin suunnittelussa onkin jo päästy hyvään vauhtiin. Apua saa myös mm. sonnivalintaan, jotta heti tuotannon alusta lähtien laatu pysyy korkeana. 

Ohjelmassa mukana olevat tilat saavat käyttöönsä investointilisän uusille emolehmille. Investointilisää maksetaan viiden vuoden ajan. Lisäksi tarjolla on neuvontaa esimerkiksi rakennusinvestoinneissa ja ruokinnassa.