Poikimakausi on emolehmätilan vuoden tärkein ajanjakso, koska silloin syntyy vasikat. Keväällä ennen huhtikuun loppua syntyy myös puhdasrotujalostajien sonnivasikat, joiden toivotaan päätyvän Puhdasrotukasvattamoon ja sieltä aikanaan astutussonneiksi tiloille.

Niin on syntynyt maaliskuun alkupuolella Aberdeen Angus sonni Varpuniemen Pave. Paven isä on amerikkalainen keinosiemennyssonni ONeills Black Bardolier, tunnetummin OB Bardolier. Angus sonni Pave vaikuttaa lupaavalle sonnille maltillisen syntymäpainonsa ja hyvän kasvun perusteella. Vasikka-ajan luonnekin vaikuttaa rauhalliselle. Pave on viettänyt lämpimän kesän emonsa kanssa laitumella kiloja kerryttäen ja vieroituksen jälkeen matkannut eläinkuljetusautossa muiden sonnien kanssa lokakuussa HKScanin Puhdasrotukasvattamoon Tammelaan.

Palataanpa hieman ajassa taaksepäin, mistä Pave on tullut ja miten hän on päätynyt Puhdasrotukasvattamoon?

Varpuniemen tilalla Kangasniemellä Hokkasen Anna ja Matti ovat jalostaneet Aberdeen Angus -rotua viisi vuotta, tilan sukupolvenvaihdoksesta lähtien. Ensimmäiset lehmät tilalle tulivat Alapeuran tilalta Laukaasta, Annan kotitilalta.

– Emolehmätarkkailuun kuuluminen, eläinten erilaisten ominaisuuksien mittaaminen ja kehittäminen ovat olleet meille itsestäänselvyyksiä. Mitä voit mitata, sitä voit parantaa -toimii edelleen, tuumaavat Anna ja Matti yhteen ääneen.

Omia eläinvalintoja on mielenkiintoista seurata ja myöhemmin arvioida tuloksia sekä onnistumisia. Yhtä mielenkiintoisena työvaiheena pariskunta pitää tulevien valintojen pohtimista.

-Jalostuksessa käytettävien sonnien valinta perustuu tarpeeseen että tarjontaan. Jokaiselle lehmälle pyritään valitsemaan kumppani, joka täydentää kunkin lehmän ominaisuuksia, kertovat Anna ja Matti. Tavoitteena on mahdollisimman taloudellinen ja kestävä emolehmä.


Pave poseeraa tottuneesti kameralle kotiaitauksessaan, katso video!

Pave on Alapeuran Even 8. vasikka. Eve on yksi Annan ja Matin lempilehmistä, sillä se on tuottoisa emä, jolla on kiva luonne ja rakenne kohdallaan. Pave puolestaan oli jo vasikkana miellyttävä sekä luonteeltaan että rakenteeltaan. Paven lisäksi tänä keväänä Varpuniemen tilalle syntyi joukko muitakin mielenkiintoisia Ab-sonneja, osa keinosiemennyssonneista ja osa omista astutussonneista. Kaikkien näiden sonnien rahkeet eivät vieroituksen jälkeen riitä Puhdasrotukasvattamoon Tammelaan, vaan osa sonneista päätyy samalle MTY Ali-Lekkalan tilalle, mutta teuraskasvatukseen eri navettaan. Jalostajien tekemä jalostustyö on äärimmäisen tärkeää, sillä heidän ansiostaan emotiloille saadaan valikoitua parhaita ominaisuuksia periyttäviä astutussonneja.

- Siitossonnikasvattamoon tarjoamme sonneja, jotka ovat mielestämme potentiaalisia parituskumppaneita. Sonnit omaavat riittävät kasvut ja kohtuulliset syntymäpainot, niiden emät ovat luonteeltaan hyviä, kestäviä ja pysyvät poikimarytmissä, pohtivat Anna ja Matti.

Puhdasrotukasvattamoon Tammelaan kerätään vuosittain marraskuun loppuun mennessä puhdasrotujalostajien sen vuosikerran potentiaalisimmat Ab, Hf, Ch, Li ja Si -rotuiset sonnit. Edellytyksenä sonnien valinnalle Puhdasrotukasvattamoon on muun muassa tilan eläinten hyvä terveystilanne ja sukutaustoiltaan mielenkiintoinen puhdasrotuinen karja.

Puhdasrotukasvattamoon mahtuu kaikkiaan 240 sonnia, mutta tulijoita olisi enemmänkin. Sen vuoksi on karsittava kunkin jalostussonneja toimittavan tilan sonneista parhaimmat puhdasrotukasvattamoon. Tässä vaiheessa jalostajien rooli on tärkeä, sillä odotamme, että tilat ovat aktiivisia ja ilmaisevat oman mielipiteensä omien sonniensa sopivuudesta Puhdasrotukasvattamoon. Lopullisessa tarkkailujaksolle tapahtuvassa valinnassa tsekataan muun muassa, että sonni on iältään sopiva, kasvanut hyvin syntymästä vieroitukseen, sukutaustoiltaan mielenkiintoinen ja syntymäpainoltaan maltillinen.


Pave tutustumassa uusiin kämppäkavereihinsa lokakuussa Tammelassa

Varpuniemen Pave on komea raamikas sonninalku ja läpäissyt ensimmäisen testin. Hän on valikoitunut kotitilaltaan Puhdasrotukasvattamoon Tammelaan kilpailemaan tarkkailujaksolle saman ikäisten muiden sonnien kanssa paikasta tulevan kevään sonnihuutokaupassa sekä astutussonnin paikasta. 

Tarkkailujakso alkaa joulukuun alussa kaikkien siellä olevien sonnien punnituksella ja tarkastamisella ja jakso kestää maaliskuun loppuun saakka. Siellä se Pave nyt on, Puhdasrotukasvattamossa totuttelemassa kasvattamon appeeseen ja odottamassa ensimmäisen punnituksen tuloksia, jossa saadaan lisätietoa sonnin kasvupotentiaalista, luonteesta ja yleisilmeestä.  


Paven matkassa -juttusarja kertoo Aberdeen Angus sonni Paven tarinan syntymätilalta Puhdasrotukasvattamoon Tammelaan ja sieltä mahdollisesti siirtymisen astutussonniksi emolehmätilalle. Juttusarjassa kerrotaan Paven silmin, mitä Puhdasrotukasvattamon tarkkailujaksolla talven aikana sonneille tapahtuu ja mitkä ovat ne ominaisuudet, joilla päästään vuotuiseen sonnihuutokauppaan ja mitä ominaisuuksia hyvällä astutussonnilla on oltava.