Viimeksi termi Next Generation nousi esille kesällä julkaistussa blogitekstissä: ”Nuori tuottaja haluamme kuulla äänesi”. Kysyimme nuorilta, millaista tukea he toivoisivat alkutaipaleelleen.  

Blogi sai suuren määrän lukukertoja ja kyselyynkin saatiin sitä kautta mukava määrä vastauksia, joiden laatu oli korkea. Huomasi, miten kiinnostuneita nuoret tuottajat ovat heitä koskevista asioista ja että heillä oli selviä näkemyksiä alasta ja tulevaisuudesta.

Nuorilla tuottajilla intoa ja kiinnostusta

Kyselyn vastauksista huomattiin, että nuoret tiedostavat alan nykyiset ja tulevaisuuden haasteet. Siitä huolimatta heillä on motivaatiota ja intoa jatkaa suomalaisen ruuantuotannon parissa.

Kyselyn avulla saatiin myös selvitettyä, mistä koulutusaiheista nuoret ovat eritoten kiinnostuneita, ja ne otettiin keskeisiksi teemoiksi projektin suunnitteluun. Allekirjoittaneen mielestä positiivista oli myös hyvä asenne ja mielenkiinto suunnitteluvaiheessa olevaa Next Generation -ohjelmaa kohtaan.  

Ohjelman alun suuntaviivat selvillä

Kyselyn jälkeen tulokset analysoitiin ja lähdettiin työstämään runkosuunnitelmaa itse koulutusohjelmalle. Suunnitelma ja sen raamit ovat nyt valmistuneet ja konkreettisen sisällön suunnittelu on hyvässä vauhdissa.

Ensimmäisen vuoden teemaksi nousee nuorten suurin mielenkiinnonkohde: ”Talous & Investoinnit.” Vuositeeman ympärille nivoutuvia pienempiä teemoja ovat esimerkiksi:
-        Tuotantotulosten ja tehokkuuden parantaminen
-        Tilavierailut kotimaassa, sekä ulkomailla
-        Ajankohtainen koulutus
-        Nuorten keskinäinen verkostoituminen.

Tarkempi kuvaus sisällöstä pyritään julkaisemaan syksyn 2018 aikana, kun se on saatu hiottua viimeiseen muotoonsa, ja lopulta polkaista nuorille suunnattu koulutusohjelma käyntiin jo tammikuun 2019 aikana.


Tuottajien näkemyksiä projektista kerättiin myös kesällä Okra-näyttelyssä.

Kokemuksiani trainee-kesästä ja projektista

Projektin suunnittelu on antanut minulle kesän aikana paljon. Olen käynyt useita keskusteluja kaikkien alkutuotannon parissa työskentelevien ihmisten kanssa ja saanut paljon uutta näkemystä koko alaan liittyen. Ehkä keskeisimpänä on jäänyt mieleen se, että nuorilla viljelijöillä on tänäkin päivänä edelleen suuri intohimo omaa alaansa kohtaan, halu toimia yrittäjänä ja kehittää omaa osaamistaan sekä tuotantoaan. Mielestäni tämä antaa ohjelmalle tukevan alustan liikkeellelähtöä varten.

On ollut erityisen hienoa päästä suunnittelemaan ohjelmarakennetta, mikä myös nopeasti ollaan ottamassa toimintaan, ja jolle tällä hetkellä on oikeasti tarve. Itselleni nuorena maatalousalan opiskelijana asia on ollut ajankohtainen ja erityisen mielenkiintoinen, odotankin jo innolla pääseväni työskentelemään asian tiimoilta muiden seuraavan sukupolven lihantuottajien kanssa!

Kannattaa pysyä kuulolla, sillä pian on luvassa lisätietoa. Haku ohjelmaan alkaa myöhemmin syksyllä.