Tuottaja, osaatko sanoa sikojesi päiväkasvun? Entä rehuhyötysuhteen? Miten aktiivisesti seuraat ja mittaat tuotantotuloksia ja tuotannon tunnuslukuja tilallasi? Panostamalla seurantaan ja mittaamiseen on mahdollista saavuttaa huomattavia hyötyjä niin taloudellisesti kuin tuotannollisestikin.

Optipossu-ohjelma seurannan apuna

Tulosten seuranta on vapaaehtoista. Mikään laki ei edellytä sitä, ja seuranta ja laskenta ovat melko pitkälti tuottajan oman aktiivisuuden varassa. Tiettyjä muuttujia pystytään arvioivaan jokseenkin mututuntumalla tai silmämäärin, esimerkiksi sikojen kokoa tai jonkin verran myös syöntiä. Sen sijaan moni vähän haastavampi, mutta suoraan tuotantoon ja kannattavuuteen vaikuttava muuttuja, on hankalampi arvioida ja verrata omaan käsitykseen muiden tilojen tilanteesta. Tässä toki suureksi avuksi ovat erilaiset ohjelmat, vaikkapa Optipossu netti, jota suurin osa HKScanin tuottajista käyttääkin. Ohjelmasta on mahdollista saada ulos paljonkin hyödyllistä tietoa, jos tekee päätöksen alkaa käyttää sitä aktiivisesti ja seurata säännöllisesti saatuja tuloksia.

Teurastamolta tuottaja saa erän keskipainon, mutta erän paino ei varsinaisesti kerro kauheasti sioista ja tuotannon kannattavuudesta. Yksittäisten sikojen painosta voi päätellä jo enemmän, mutta sielläkin hajonta voi olla suurta. Muuttuja, jota sikatuottajan olisi hyvä seurata, jos haluaa parantaa kannattavuuttaan, on rehuhyötysuhde. Toki tämä vaatii vähän enemmän vaivaa, kun syötetään rehujen tietoja järjestelmään tai lasketaan itse tuloksia, mutta toisaalta jos huomataan, että rehua käytetään aivan turhaan liikaa verrattuna sillä saavutettavaan kasvuun, on tästä saatava taloudellinen ja tuotannollinen hyöty varmasti vaivan arvoinen. Yhden kymmenyksen parannus rehuhyötysuhteessa vastaa noin kahden euron parannusta lihasian katteessa ja näkyy näin ollen heti tilan taloudessa.

Vertailua omiin ja muiden tuloksiin

Optipossu-ohjelmassa on helppo seurata oman tilansa tunnuslukuja ja verrata niitä muihin tiloihin. Ohjelmasta näkee tulokset esimerkiksi viimeisen yhden, kolmen tai kuuden kuukauden ajalta, HKScanin tilojen keskimääräiset tunnusluvut ja parhaiden tilojen tunnusluvut. Jos omat tulokset laskevat tai ovat jatkuvasti selvästi jäljessä keskimääräisistä tuloksista ja tunnusluvuista, kannattaa esimerkiksi selvittää, onko ruokinta kohdillaan, eläimet terveitä ja ryhtyä tarvittaessa toimenpiteisiin.

Optipossusta on saatavissa numeroiden lisäksi runsaasti erilaista visuaalista tietoa. Esimerkiksi voi nähdä omien sikojensa teuraspainojen jakauman. Pyrkimys luonnollisesti on, että kaikki eläimet olisivat mahdollisimman samanpainoisia ja lähellä katteen kannalta optimaalista teuraspainoa. Ohjelman avulla on mahdollista saada suuri määrä erilaista tietoa tuotannon tueksi ja pohdittavaksi omalla tilalla.

Esimerkki ohjelmasta saatavasta kuvaajasta. Tavoitteena on, että mahdollisimman suuri osuus sioista osuisi optimaalisen teuraspainon kohdalle

Joillain tiloilla mittailut ja seuranta otetaan hyvin vakavasti, ja sikoja punnitaan viikoittain. Tällöin nähdään kasvu ja voidaan tarvittaessa tehdä muutoksia ruokinnassa sinä aikana, jonka kyseinen sikaerä viettää sikalassa. Kun sikalassa sikojen kasvua ja rehuhyötysuhdetta seurataan jatkuvasti, osataan toimia hyvin myös huonojenkin rehujen kanssa, sillä usein tilannetta on jo ennakoitu ja näillä tiloilla monesti mietitään jo etukäteen, miten toimia uudessa tilanteessa.

”Mitä mittaat, sitä voit parantaa”

”Oman tilan johtamisen lähtökohta on, että oman tuotannon tunnusluvut tulee tuntea, jos haluaa johtaa tilaa ja kehittyä. Hyvät pohjatiedot omasta tuotannosta, kuten päiväkasvu ja rehuhyötysuhde ovat välttämättömät. Mitä mittaat, sitä voit parantaa. Ilman vertailukohtaa parannuksia on vaikea tehdä ja todentaa”, sian tuotantoneuvoja Riitta Pietilä linjaa.

”Kannattaa miettiä, miksi tulokset tietyssä erässä ovat tietynlaiset. Kun yrittää ymmärtää ja hahmottaa tilannetta, on helpompi reagoida muutoksiin”.

Mikäli mittauksilla ja seurannalla löydetään jotain ongelmakohtia, lähdetään selvittämään, johtuisiko tämä eläinaineksesta, ruokinnasta, sairastumisista vai mikä voisi olla tekijä taustalla. Samoin voidaan miettiä, miten saataisiin hyvät tulokset pidettyä totutulla tasolla. Jos on kiinnostusta alkaa seurata ja mittailla tarkemmin oman tilan tunnuslukuja, asiaan voi pyytää apua HKScanin asiantuntijoilta tai omalta aluevastaavalta. Katsotaan seuranta kuntoon ja rohkeasti raportteja tutkailemaan.

Sännöllinen mittailu ja seuranta auttavat oman tilan tulosten parantamisessa